Så stoppar vi gängrekryteringen av unga

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2024-02-01

I dagarna skriver vi på debattsidor i lokaltidningar över hela Sverige om hur barn som saknar positiva sammanhang och framtidstro riskerar att rekryteras in i kriminalitet. Här kan du läsa debattartikeln som publicerades i Borlänge Tidning

Vi lever i en tid där nyheter om gängrelaterade skjutningar, sprängningar och mord har blivit vardag. En tid där barn som borde leka, busa och sucka över en jobbig matteläxa i stället konfronteras med frågor på liv och död.

I Polisområde Bergslagen, där Dalarna ingår, skedde enligt polisens egen statistik totalt 23 skjutningar och fyra sprängningar under 2023. Flera av de skjutningar och sprängningar som genomfördes i Sverige under 2023 hade dödlig utgång, och i många fall var förövarna och offren under 18 år.

I november presenterade Brottsförebyggande rådet (Brå) rapporten ”Barn och unga i kriminella nätverk – En studie av inträde, brott, villkor och utträde”. Den visar att barn i 12–15-årsåldern rekryteras till kriminella nätverk av andra unga. Rekryteringen kan gå snabbt, ibland på bara en dag.

För att stoppa rekryteringen behöver vi fånga upp barn och unga i uppsökande verksamhet och erbjuda positiva sammanhang genom aktiviteter inom idrottsföreningar, kultur och fritidsgårdar. Det är ett vaccin mot destruktiva krafter. Inom civilsamhället är vi många aktörer som arbetar för och med unga; även de som ingen annan trott på. Hos oss står dörren alltid på öppen – oavsett bakgrund, intresse och ambition.

Vi vet att det går att vända utvecklingen och stoppa rekryteringen av unga till kriminella gäng. Då behövs:

– Bättre samverkan mellan kommunernas förvaltningar, näringslivet och civilsamhället, där civilsamhället blir en aktiv part i det brottsförebyggande arbetet. En av civilsamhällets styrkor är att vi når de unga som har lägst förtroende för polis och socialtjänst.

– Att svenska beslutsfattare slutar upprepa mantrat “danska straff för svenska brott” och i stället lär av positiva danska förebyggande metoder där man arbetar tidigt uppsökande och där unga i riskzon erbjuds tidigt stöd samt olika arbetsinsatser efter skoltid.

– Att skolan får förutsättningar att arbeta med det kompensatoriska uppdraget. En av de mest centrala faktorerna för att unga ska bli en del av samhället och inte hamna i utanförskap är att gå ut grundskolan med gymnasiebehörighet.

Låt oss göra 2024 till året då vi tillsammans tar ett helhetsgrepp på situationen och samordnar våra insatser – så att vi inte förlorar ett endaste barn till åt de kriminella gängen.

Johan Oljeqvist, vd på Fryshuset
Camila Salazar Atías, kriminolog och senior specialist på Fryshuset