Större tilltro till teknologin än politiken enligt nordisk rapport

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 4/29/2022

Majoriteten av ungdomar i Norden anser att de har större möjlighet att påverka samhällsutvecklingen med hjälp av teknologin i stället för att engagera sig i ett politiskt parti. Det framgår i ”Solve for Tomorrow Report” som baseras på en nordisk undersökning med över 4000 respondenter mellan 16–25 år. Rapporten är framtagen av stiftelsen Fryshuset och Samsung Electronics Nordic och den kartlägger ungas oro inför framtiden – där frågor som psykisk ohälsa dominerar.

Den gemensamma nämnaren hos de nordiska 16–25 åringarna är oron för att samhället inte prioriterar frågor om psykisk ohälsa. Sverige sticker dock ut på frågan om brottsligheten. 7 av 10 svenskar mellan 16–25 år uppger att de känner en oro för att samhället inte prioriterar frågor som handlar om brottslighet. Motsvarig siffra i Finland är 4 av 10, säger Lucella Bergström, projektledare på Fryshuset.

Hög oro för krig
I Sverige oroar sig knappt var fjärde ungdom för coronapandemin. Däremot är oron för krig hög och 7 av 10 svenskar, mellan 16–25 år, anger att de känner oro för krig och konflikt.

Man kan anta att detta beror på att kriget är mer aktuellt jämfört med coronapandemin. Nu har man levt med pandemin under två år och den klassas inte som samhällsfarlig längre, medan kriget påminns vi om varje dag i media. Undersökningen visar att oron generellt är hög kring kriget i Ukraina. Till exempel oroar sig mer än hälften av ungdomarna sig för kärnvapenkrig, desinformation och krig i sitt hemland, säger Lucella Bergström.

Ser teknologi som möjliggörare
Enligt undersökningen anser närmare 9 av 10 ungdomar, i Norden, att teknologi och digital innovation kan bidra till att lösa stora samhällsutmaningar. Dessutom anser unga i Norden att de har större möjlighet att påverka samhällsutvecklingen genom att använda teknologi i stället för att engagera sig i ett politiskt parti.

Med Solve for Tomorrow vill vi ge unga verktygen att driva samhällsförändring med hjälp av teknologi och innovation. Många idag känner en oro för stora hållbarhetsutmaningar, men att det är lika tydligt hur man ska gå till väga för att lösa dem. Med Solve for Tomorrow hoppas vi bidra till att tillgängliggöra teknologi och möjliggöraför fler att vara delaktig i utvecklingen av framtidens produkter och tjänster. På så sätt kan vi göra tech mer inkluderande och jämlik, säger Alexander Grimsen, Corporate Citizenship Lead på Samsung Electronics Nordic.

Tjejer mer bekymrade än killar
Undersökningen visar att tjejer generellt sett är mer oroliga jämfört med killar. Störst skillnad mellan könen är rädslan för att samhället inte prioriterar frågor om psykisk ohälsa och jämställdhet. 73 procent av tjejerna oroar sig för psykisk ohälsa jämfört med killar där motsvarigheten är 52 procent. Att samhället inte prioriterar frågor om jämställdhet oroar killar minst.

Sverige sticker ut i oron för brottsligheten
Störst differens mellan länderna är rädslan för att samhället inte prioriterar frågor om brottslighet. Detsamma gäller oron för krig och konflikt. Där är svenskarna nästan 30 procent mer oroliga jämfört med finländarna.

Det positiva är att alla länder och båda könen har en stor tilltro till att teknologin kan bidra till ett bättre samhälle. Den tilltron delar vi på Fryshuset och därför har vi haft ett mångårigt samarbete med Samsung Electronics Nordic, säger Lucella Bergström.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Lucella Bergström, verksamhetsansvarig Ungdomar.se och projektledare för Fryshuset
lucella.bergstrom@fryshuset.se eller +46 76 001 06 04


Utdrag av undersökningen: 

Närmare 1 av 2 ungdomar känner oro för krig och konflikt. Bland svenska ungdomar är denna siffra 7 av 10.

Hur väl håller du med om följande påståenden? Jag känner en oro för krig och konflikt. (Andel som håller med)
Medel Sverige Norge Danmark Finland
47% 70% 39% 40% 39%

 

Svenska ungdomar är mest oroliga för framtiden.

Hur väl håller du med om följande påståenden? Jag känner en oro för framtiden.
(Andel som håller med)
Medel Sverige Norge Danmark Finland
62% 65% 61% 63% 58%

3 av 5 ungdomar oroar sig för att samhället inte prioriterar frågor om psykisk ohälsa. Vilket också är det samhällsproblem som flest känner oro för.

Hur väl håller du med om följande påståenden? Jag känner en oro för att samhället inte prioriteter frågor som handlar om psykisk ohälsa. (Andel som håller med)
Medel Sverige Norge Danmark Finland
62% 70% 60% 64% 55%

Rasism är det ungdomar oroar sig näst mest för.

Hur väl håller du med om följande påståenden? Jag känner en oro för att samhället inte prioriteter frågor som handlar om rasism. (Andel som håller med)
Medel Sverige Norge Danmark Finland
57% 63% 58% 60% 45%

 

Närmare 9 av 10 anser att teknologi och digital innovation kan bidra till att lösa stora samhällsutmaningar.

Tror du att teknologi och digital innovation kan bidra till att lösa stora samhällsutmaningar?
(Andel som svarat ”Ja”)
Medel Sverige Norge Danmark Finland
86% 84% 86% 85% 87%

 

Flest anser att de har möjlighet att påverka samhällsutvecklingen genom att rösta i val.

Hur håller du med om följande påståenden? Jag anser att jag har möjlighet att påverka samhällsutvecklingen genom att rösta i val. (Andel som håller med)
Medel Sverige Norge Danmark Finland
63% 66% 63% 57% 68%

 

Mer än varannan person anser att man har möjlighet att påverka samhällsutvecklingen genom att använda tillgänglig teknologi.

Hur håller du med om följande påståenden? Jag anser att jag har möjlighet att påverka samhällsutvecklingen genom att använda tillgänglig teknologi. (Andel som håller med)
Medel Sverige Norge Danmark Finland
52% 53% 55% 52% 47%

Störst differens mellan länderna är svenska ungdomars oro för att samhället inte prioriterar frågor om Brottslighet och finska ungdomar oro. Det skiljer 27%.

Hur väl håller du med om följande påståenden? Jag känner en oro för att samhället inte prioriteter frågor som handlar om brottslighet. (Andel som håller med)
Medel Sverige Norge Danmark Finland
53% 68% 51% 51% 41%

 

Rasism är den samhällsutmaning som flest anser sig själv ha störst ansvar för att lösa. 1 av 3 anser att det är ens eget ansvar att lösa.

Vem anser du ska ansvara för att lösa samhällsutmaningar inom rasism? (Andel som anser sig själv ha störst ansvar)
Medel Sverige Norge Danmark Finland
34% 37% 33% 27% 38%

 

4 av 10 anser att myndigheter bär ansvaret att lösa problemen kring psykisk ohälsa.

Vem anser du ska ansvara för att lösa samhällsutmaningar inom rasism?
(Andel som anser myndigheter ha störst ansvar)
Medel Sverige Norge Danmark Finland
41% 45% 39% 32% 47%

 

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår