Stort deltagande på konferensen “Den första som såg mig var en gängledare"

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2020-2-19
verksamhet Unga Fredsbyggare plats Hammarby Sjöstad

Måndagen den 17 februari hölls det en konferens anordnad av Unga Fredsbyggare, en del av Fryshuset. Arenan var fylld med uppemot 400 personer som var deltagare och representanter från olika aktörer. Programmet var fullspäckat med talare och fokus under dagen var hur civilsamhället ska se och bekräfta de unga så att de inte behöver söka den bekräftelsen på destruktiva håll.

Dagen började med att Stockholms stads politiker Anna König Jerlemyr och Jan Jönsson gav sin lägesbild över unga och kriminalitet och påpekade att det är tidiga insatser som behövs.

En av deltagarna i ungdomspanelen var Dina Alami, från Tillsammans för Sverige, som berättade om sina personliga erfarenheter av effekterna av det dödliga våldet och hur lätt det är för unga att dras in i kriminalitet:

 –När man som ung inte har hopp om framtiden och en brusten framtidstro står kriminaliteten där och erbjuder både gemenskap och ekonomisk frihet och säger; här ser vi dig, här hör vi dig.

Polisen och Sluta Skjut berättade hur de arbetat förebyggande i Malmö och hur de tillsammans med olika aktörer försökt skapa neutrala rum för att möta ungdomar. 

Eftermiddagen handlade om hur vi som civilsamhälle inkluderar de unga och skapar hopp om framtiden. 

MSB och medarbetare på Fryshuset delade med sig av sina erfarenheter och menade att omgivningen måste vara stöttande på flera sätt. De tog upp att arbetsgivare behöver ge unga en chans in på arbetsmarknaden, att unga behöver en meningsfull fritid, vikten av att se de unga där de är, att inte vara rädd för att ta kontakt och hur man genom mötet kan skapa tillit och bli sund relation i en ung människas liv. 

–Unga behöver en första chans, men också en andra chans. säger Aweis Abdulkadir, uppsökande coach från Fryshuset i Husby. 

Skolans centrala roll i civilsamhället förklarades av nationalekonomen Ingvar Nilsson, Eva Nilsson och rektor Annika Wennman från Fryshuset grundskola Västra. Om hur civilsamhället och de offentliga systemen inte är konkurrerande utan kompletterande och att vi måste tillsammans bidra med resurser för att nå de som annars inte tar för sig av olika samhällssatsningar. 

Annika Wennman betonade att det är viktigt att visa för de unga att skolan har höga förväntningar på dem för att motivera dem till att göra sitt allra bästa. 

Vi fick även besök av Colin Craig och Jim Hyde från USA som berättade  hur man kan använda konfliktlösningsmetoder och systemtänk för att förebygga att unga hamnar i kriminalitet. De tog upp hur stor betydelse en mentor kan ha i någons liv och att de unga blir vad vi benämner dem som. 

Dagen avslutades av att Camila Salazar Atías, kriminolog och “gängexpert” på Fryshuset berättade hur svårt det faktiskt är att bryta mönster för alla, men speciellt för unga. Att det ofta finns ett kort motivations fönster där den unga själv är villig till förändring och att det då är viktigt att samhället agerar snabbt för att fånga upp den unga på bästa sätt. Foto: Gabriel Riveros

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.