Två nya satsningar för att ge unga bättre vägar in på arbetsmarknaden

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2021-5-3
verksamhet Arbete och Entreprenörskap (KO)

Inte minst coronapandemin har tydligt visat att det finns stora utmaningar för unga när det gäller att ta sig in på arbetsmarknaden. Därför startar Fryshuset nu två nya nationella projekt för att skapa bättre förutsättningar för unga att få jobb. Projekten, 4-uvas och Lampan, fokuserar dels på samverkan mellan olika nyckelaktörer och dels på ungas möjlighet att själva påverka sin framtid.


4-uvas [four-uvas] är ett strategiskt nationellt projekt som avser att skapa ett samverkansprotokoll som tydliggör civilsamhällets roll som legitim aktör inom arbetsmarknadspolitiken, i dialog med offentliga aktörer, näringsliv och politik. Målet är att främja ungas egen delaktighet genom att lyssna in och sammanställa deras behov och insikter för att på sikt öka möjligheterna till sysselsättning.

Ungas framtid behöver en tydligare samverkan och bättre vägar in på arbetsmarknaden! Idag finns inget tydligt protokoll som underlättar och säkerställer samverkan mellan civilsamhället och det offentliga. Samverkan är oftast relationsbunden, och de beslut som fattas om unga tas oftast utan att unga själva sitter med vid bordet och därför inte har möjlighet att göra sina röster hörda, säger Katarina ”Kia” Nilsson, nationell projektledare.


Lampan är ett operativt nationellt projekt som stärker unga i utanförskap och hjälper dem att hitta en tydlig väg mot sysselsättning genom konkreta verktyg och handledning. Projektet kommer även utveckla och bredda studie- och yrkesvägledar-rollen (SYV).

Vi möter ungdomar och unga vuxna som i högre grad riskerar att hamna utanför, som känner oro inför hur deras framtid kommer att se ut. De saknar kunskap om hur samhället och arbetsmarknaden fungerar. De vet inte heller hur de ska få information eller navigera mellan alla olika informationskanaler, säger Per Hed, tf. chef KO Arbetsmarknad och Entreprenörskap.

Projekten finansieras med stöd från Europeiska Socialfonden och Familjen Erling-Perssons Stiftelse.

Kontakt för mer information:

  • Katarina Nilsson, nationell projektledare, kunskapsområde Arbetsmarknad och Entreprenörskap, Fryshuset. 076-001 06 35, katarina.nilsson@fryshuset.se
  • Per Hed, tf. chef kunskapsområde Arbetsmarknad och Entreprenörskap, Fryshuset nationellt, 073-950 23 33, per.hed@fryshuset.se

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår