Utbildning i konfliktlösning och medling i Ungdomens Hus 1200 Kvadrat i Frölunda

Under vecka 44 certifierade Unga Fredsbyggare 8 unga och ungdomsledare som medlare inom Dialogue for Peaceful Change. Fryshuset blev kontaktade av 1200 kvadrat, som är en kommunalt driven mötesplats för unga, under våren då man sökte en metod för att stärka husets unga ledare i konfliktlösning och medling som ett led i deras ledarskapsutveckling.

1200 Kvadrat jobbar aktivt med att ge unga verktyg för att ta steget att leda andra unga och vara positiva förebilder. Unga som kommer till mötesplatsen får börja med att ta ansvar för försäljningen i cafét, för att sedan få ledarskapsutbildningar och stegvis närma sig en timanställning som ungdomsledare i huset.

För Unga Fredsbyggare var det en självklar matchning att komma in och stötta dessa unga ledares process i att leda andra – där en viktig del är att kunna förstå, möta och analysera konflikter som unga hamnar i. Gruppen som fick utbildningen kan nu använda de metoder de fick med sig både individuellt och som ett team.

Vi älskade att utbilda dessa unga, drivna personer som vi tror kommer göra stor skillnad för att skapa ett fredligare sammanhang för andra unga. Vi kommer att följa denna grupp unga fredsbyggares utveckling och önskar dem all lycka till!

Fryshuset säljer utbildningen Dialogue for Peaceful Change till organisationer, ungdomsverksamheter och företag. Kontakta Sarah Dolah för mer info. sarah.dolah@fryshuset.se

 

1200 Kvadrats hemsida och Instagram:

https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/ungdomens-hus-1200-kvadrat?uri=gbglnk%3A2015714101726755

https://www.instagram.com/1200kvadrat/