Utbildning inom HBTQ+ för personalgrupper och unga

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 10/21/2022
verksamhet Queer the Space

Fryshusets verksamhet Queer the space erbjuder utbildningar och workshops för den som vill höja kompetensen kring hbtq+ och få fler verktyg för att bemöta unga på bästa sätt.

Queer the Space är en separatistisk mötesplats på Fryshuset för unga i åldrarna 13-19 år som identifierar sig som/har tankar om hbtqi+ samt en utbildning för yrkesverksamma grupper som vill kompetenshöja sig inom ämnet. Vi vill även hjälpa till att utveckla vuxnas förhållningssätt och arbetsrutiner kring frågan och målgruppen i allt från fritidsgårdar, skolor, sportföreningar och andra verksamheter.

Vad vi erbjuder

Vi erbjuder föreläsningar och en längre utbildning om två halvdagar inkl uppföljningsträff för unga och för vuxna. Utbildningar som ger deltagarna ökad kunskap och kompetens i att bemöta och leda samtal med unga som är nyfikna på eller identifierar sig som hbtqi+. Vi kombinerar kunskap från forskning med berättelser om upplevelser och behov från målgruppen. Vi på QTS har en målgruppskontakt som är unik, vi är en liten aktör där samma person som faktiskt träffar unga i verksamhet varje vecka även är den som utbildar.

Queer the space interaktiva föreläsningar har fokus på attityd, bemötande och kunskap om hur det är att vara hbtq+, idag och igår. Genom att jobba med att bredda perspektiv och öka förståelsen skapar vi möjligheter för unga att själva kunna vara en del av utvecklingen framåt. Tillsammans kan vi bidra till bättre bemötanden och en ökad levnadsstandard för alla.

Vi skapar utbildningen utifrån era behov eller upplevda utmaningar.

För unga

QTS interaktiva föreläsningar för unga har fokus på attityd, bemötande och kunskap om hur det är att vara hhbtqi+, idag och igår. Genom att jobba med att bredda perspektiv och öka förståelsen skapar vi möjligheter för unga att själva kunna vara en del av utvecklingen framåt. Tillsammans kan vi bidra till bättre bemötanden och en ökad levnadsstandard för alla.

Kontakta oss för pris.

För personalgrupper

QTS utbildning för personalgrupper ser olika ut beroende på beställarens förutsättningar och behov. Vi lägger stor vikt vid genomlysning av kundens behov för att sedan skräddarsy en lösning som faktiskt gör skillnad. Målet är att utveckla vuxnas förhållningssätt och arbetsrutiner kring frågan och målgruppen. Genom att nå ut till fritidsgårdar, skolor, sportföreningar och andra verksamheter riktade mot, i första läget, unga kan vi utveckla de insatser som möter unga i sin verksamhet.

Vi pratar bland annat om:

– Bemötande, Attityder och Öppenhet
– Att våga ta in perspektiv man kanske inte förstår men måste ha med för att vara relevanta och respektfulla
– Hur skapar man en normvidgande miljö
– Hjälp med formuleringar och gruppsammansättningar
– Farhågor och utmaningar i hur separatistisk verksamhet kan vara exkluderande.

Vi hittar en plan framåt beroende på var din verksamhet befinner sig.

Kontakta oss för pris.

Läs mer om Queer the space här. 

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår