Vänd oss inte ryggen håller seminarium på Folk och Kultur 6/2 kl 10.00

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2020-1-7
verksamhet Vänd oss inte ryggen

Välkomna till ett seminarium där vi berättar om vår metodutveckling.

Medverkande:
Maria Bolme – projektledare, Gabriel Riveros och Rebecca Rusz, samordnare och kulturpedagoger

Projektbeskrivning:
Vänd oss inte ryggen är ett Arvsfondsfinansierat projekt där vi med estetiska verktyg i kombination med kunskap om demokrati, identitet och relationsbygge vill utveckla hållbara metoder för ett inkluderande och demokratiskt samhälle fritt från polarisering.

Målgrupper:
Elever åk 6, 7 och 8.
Vuxna, vårdnadshavare, skolpersonal och andra yrkesverksamma som möter unga.

Våldsbejakande extremism är ingen sjukdom men liknelsen går ändå att göra. Det finns risk- och skyddsfaktorer som gör att vi hamnar alternativt inte hamnar i extrema miljöer. Och precis som med sjukdomar är det skillnad på att lindra och ta bort symptom mot att förhindra att de ens bryter ut. Då räcker det inte att vara reaktiv utan vi behöver minska riskfaktorerna och främja skyddsfaktorerna. Orsakerna till radikalisering har oftast sitt ursprung i en känsla av utanförskap, en känsla av att samhället inte är till för en eller har något att erbjuda. Man saknar hopp och en tro på framtiden i det samhälle vi har idag och söker ett annat sammanhang som erbjuder det. Vänd oss inte ryggen är en metodutveckling där vi med kunskap, inkludering och estetiska verktyg vill minska risken och anslutningen till antidemokratiska och våldsextrema miljöer.

I projektet utvecklar vi framförallt estetiska metoder inom drama, radio och film. Genom vår kropp, vår röst, ljud- och rörlig bild kan vi delta i samhällets demokratiska samtal. Det i sig skapar en känsla av sammanhang och blir en slags vaccinering mot antidemokratiska tankemönster.

Läs mer på Folk och kulturs hemsida: https://folkochkultur.se/program/kan-man-bota-valdsbejakande-extremism-med-kultur/
Länk till projektet på Fryshusets hemsida: https://fryshuset.se/verksamhet/vand-oss-inte-ryggen/om-projektet-2

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.