Vi Behövs i panel om ungas förflyttning

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2020-3-5
verksamhet Vi behövs

Måndagen den 17 februari hölls konferensen ”Den första som såg mig var en gängledare” på Fryshuset. Arenan var fylld med uppemot 400 representanter från myndighetshåll, civilsamhälle och kommuner. Programmet var fullspäckat med talare och fokus under dagen var hur civilsamhället kan se och bekräfta unga så att de inte behöver söka den bekräftelsen på destruktiva håll.

Här kan du se hela panelen inspelad. 

I programpunkten ”Verktyg för inkludering” deltog Maj Pettersson, sakkunnig och nationell projektledare Vi Behövs, Stefan Anering, enhetschef MSB, Aweis Abdulkadir, ledare Vi Behövs Järva, Johanna Lindgren, ledare Vi Behövs Göteborg, och Rebecca Wahldén, ledare Vi Behövs Östra Göinge. Diskussionen handlade om hur man kan åstadkomma en förflyttning för unga från upplevt utanförskap till innanförskap.

Stefan Anering från MSB berättade om MSBs synvinkel och anledningen till att de satsar på detta projekt:

— Vi vill höja kunskap och krisberedskap i samhället. Under sommaren 2018 då det var mycket skogsbränder såg vi att resurserna var väldigt tighta och vi var beroende av att civilsamhället var med och hjälpte till. Ungdomarna i det här projektet skulle kunna vara med och hjälpa till om de förstår att de är en viktig resurs för samhället.

Projektledare Maj Pettersson fyller i:

— För att kunna gå in som resurs för samhället behöver vi känna oss som en del av samhället. Under flera år har vi tagit fram en modell för att öka ungas delaktighet. När vi har stora utmaningar, som framförallt unga påverkas av, då behöver unga vara delaktiga i att ta fram insatserna från start. När vi pratar om ”Vad betyder kris och krisberedskap för dig” med ungdomarna får vi helt andra svar. Och det behöver vi ha med för att hitta de rätta lösningarna, berättade projektledare Maj Petterson.

Johanna Lindgen från Göteborg berättar om tanken med namnet på projektet:

— De unga vi jobbar med har möjligheten att vara förebilden för andra unga. Att visa andra att det går att göra en positiv förflyttning. ”Vi finns och vi behövs” det är namnet på vårt projekt, att alla unga ska känna så, säger Johanna Lindgren.

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.