”Vi måste alla hjälpas åt. Låt oss sprida kärlek!”

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2022-11-15
verksamhet Medling och konfliktlösning plats Husby

I söndags fick vi på Fryshuset i Husby besök av Moosa Assal, även känd som Medinastudenten. Moosa är en känd profil i Järva och det var våra unga deltagare i projektet ”Fredsbyggarna” som hade valt att bjuda in honom till en aktivitet som de själva ordnat, planerat och genomfört.

Moosa Assal var en av de första som gick utbildningen DPC, Dialogue four Peaceful Change, när den först började användas inom Fryshuset. Utbildningen handlar om att ge ökad kunskap i varför konflikter uppstår och hur man hanterar och medlar i dem. Fokuset i föreläsningen var just konflikter och Moosa ritade upp ”isberget”, som används i utbildningen, som visar på att det kan finnas många olika bakomliggande orsaker till konflikter men det man ser är oftast bara toppen av isberget. För att arbeta förebyggande måste man jobba underifrån, då människor fortfarande är mottagliga och innan händelser eskalerar.

Moosa tog även upp hur det alltid finns fler personer som är inblandade i konflikter på olika sätt och hur sociala medier kan spä på ryktesspridning. Han påvisade allas ansvar att tänka på vad man gillar och sprider vidare på nätet och vad det kan leda till.

Han tog även upp att många i förorten på olika sätt har upplevt saker som sätter spår i en människa och som kan vara svåra att veta hur man kan gå vidare från.

– Ingen föds ond. Folk har varit med om massa trauman men inte bearbetat det.

Moosa var även tydlig med att det inte är ungas jobb att lösa konflikter utan att det snarare handlar om att få verktyg för att kunna hantera sina egna känslor samt agera som positiva förebilder för andra unga i sin omgivning.

Skolsalen var fylld med ett 60-tal unga varav 10 har gått utbildningen DPC. Två av dem var Sabrin och Heaven som även är med i projektet Fredsbyggarna.

De berättar hur de tänkte när de valde att bjuda in Moosa.

– Moosa är en förebild här i Järva, många lyssnar på honom. Han har även gått utbildningen själv. Därför var det självklart för oss att bjuda in just honom när vi tänkte på en person som unga skulle lyssna på berättar Heaven.

– Jag tycker utbildningen har varit jättekul och intressant. Vi har fått lära oss saker som är bra att ha med sig i framtiden säger Sabrin.

Moosa avslutade med att inge hopp för området Järva till de unga. Det finns många goda krafter i förorterna som jobbar främjande och förebyggande.

– Vi måste alla hjälpas åt. Låt oss sprida kärlek! Jag hoppas att utbildningen DPC görs tillgänglig för alla unga och för alla som arbetar i förorten säger Moosa.

Projektet ”Fredsbyggarna” är en samverkan med stadsdelen Rinkeby-Kista i ett gemensamt Idéburet offentligt Partnerskap (IOP). Tio unga från Rinkeby och tio unga från Husby träffas en gång i veckan under en termin och går utbildningen DPC samt får möjlighet att sätta in sina kunskaper i praktiken och nå ut till andra unga som genom att bland anordna denna föreläsning i Husby.