Nyheter

Aktuellt om Fryshuset.

25 Maj - Nyhet

Ny rapport om ungas perspektiv på fred och säkerhet

I en ny rapport om ungas perspektiv, bidrag och erfarenheter när det kommer till fred och säkerhet betonas vikten av FN:s Säkerhetsråd resolution 2250 i Sverige. Rapporten är framtagen av Fryshusets Pluralism- och Dialoginstitutet (PDI), InterPeace Sweden och Dag Hammarskjöld Foundation.

FN:s resolution 2250 antogs 2015 och uppmanar medlemsstaterna att öka representationen av unga i beslutsfattande på alla nivåer. Resolutionen framhåller att unga bör ges möjlighet att vara aktiva och delaktiga i arbete för fred och försoning, bland annat mot bakgrunden att det i dag lever mer än 600 miljoner unga i konfliktdrabbade eller sviktande stater. Resolutionen är unik då det är första gången som FN:s säkerhetsråd erkänner att unga har en viktig och positiv roll i det fredsfrämjande arbetet.

Fryshuset samlade unga till två fokusgrupper som fick utforska relevansen av 2250 och ungas bidrag till ett mer fredfullt och inkluderande samhälle. Ett citat från en av deltagarna:

You are seen as something negative by the media, by society, and then it is easy to start seeing yourself that way… Maybe they are talking about me?

Den nysläppta rapporten sammanfattar vad deltagarna kom fram till och är en del av den globala rapporten ”The Missing Peace: Independent Progress Study on Youth, Peace and Security” om hur unga bidrar till fred och säkerhet i hela världen. Den globala rapporten kommer lägga grund till strategin för implementeringen av 2250 internationellt och nationellt.

– Rapporten visar att unga ser lösningar och spelar en viktigt och positiv roll i fredsbyggande och säkerhet trots utmaningar och hinder, säger Jane Braden-Golay på Pluralism- och dialoginstitutet

Några förslag till åtgärder som de unga kom fram till var:

  • Adressera ökningen av brott och våld
  • Bygg förtroende mellan unga och brottsbekämpande organ
  • Skolan måste göra mer för att främja inkludering
  • Öka representationen av unga med olika bakgrund i media
  • Öka ungas deltagande i beslutsfattande på alla nivåer

 

Läs rapporten här. 
Läs den globala rapporten här.
Har du frågor? Kontakta Jane Braden-Golay, jane.braden@fryshuset.se