image

Samarbeta med oss

Att samarbeta med näringslivet och andra samhällsaktörer är avgörande för Fryshuset i vårt uppdrag att göra det möjligt för unga, att genom sina passioner, förändra världen. Tillsammans med er kompetens, nätverk, ekonomiska och mänskliga resurser, har vi större möjligheter att skapa både goda resultat och hållbar samhällsförändring.

För långsiktig och hållbar samhällsutveckling

Fryshuset verkar ofta i miljöer där det råder hög komplexitet och utmaningarna är strukturella. För att skapa varaktiga förändringar i ungas liv krävs ett förebyggande och långsiktigt arbete – ett ansvar vi delar.
Vi får världar att mötas genom dialog och har lång erfarenhet av unika samarbeten runt stora samhällsutmaningar.

Fryshusets partnerskap bygger på ett aktivt och ömsesidigt engagemang där Ni som partner deltar från idé till handling, tillsammans med unga. Vi kombinerar målgruppens och samhällets behov med era konkreta visioner och mål för ert samhällsengagemang.
Det som driver samarbetet är en gemensam vilja att uppnå samhällsförändring och en positiv förflyttning hos unga. Tillsammans och utifrån våra verksamhetsområden skapar vi det partnerskap som ger bäst effekt och affärsnytta för oss alla, med fokus på våra unga – vår framtid.

Välkommen att kontakta oss för mer information. Maila samarbete@fryshuset.se

Stöd i annat format

Ni har alltid möjlighet att skänka en gåva i valfri storlek – till Fryshusets verksamhet. Ni väljer själva hur ni vill att pengarna används.

 

Vi på Fryshuset värdesätter din integritet och vårt mål är att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Här följer information om hur vi behandlar dina personuppgifter här.