image

Solve For Tomorrow Report 2023

Unga i Norden är optimistiska till AI och Metaverse, men behöver mer kunskap för att möta framtidens utmaningar i ett teknikdrivet samhälle. Det här är slutsatsen från vår undersökning där över 4 000 personer i åldrarna 16–25 i Sverige, Finland, Norge och Danmark tillfrågades om deras syn på teknik och dess påverkan på samhället. Resultatet presenteras i Solve For Tomorrow Report 2023.

Medan debatten om AI, Metaverse och deras möjliga konsekvenser har varit intensiv, har ungas perspektiv inte fått ta lika stor plats. Vi vill nu ändra på det genom att höja ungas röster. Därför släpper Fryshuset och Samsung Electronic Nordic för andra året i rad Solve For Tomorrow Report 2023, där man låtit undersökningsföretaget Demoskop fråga över 4 000 unga i Norden och över 1 000 i Sverige hur de ställer sig till AI och Metaverse. 

Den kommande generationen kommer i stor utsträckning påverkas av tekniken och bli en del av att forma hur den ska se ut och användas. Genom att lyssna på och stödja unga kan vi skapa förutsättningar för dem att hantera utmaningar och dra nytta av möjligheterna som teknikutvecklingen erbjuder.  

Nästan hälften tror att AI och Metaverse kommer påverka samhället positivt 

Två av fem unga i Norden tror att AI och Metaverse kommer att påverka samhället mer positivt än negativt. Samtidigt finns det en betydande andel som tror att samhället kommer att påverkas negativt av teknologierna.  

Vi står inför ett teknologiskt språng där AI utgör en av de mest revolutionerande teknologierna i samhället. Rapporten visar att det råder en betydande obalans mellan könen där fler killar än tjejer anser sig ha kunskap om, använder sig av och vill påverka utvecklingen av AI och Metaverse. 

Vi behöver säkerställa att tjejer har tillgång till kunskap, resurser och plattformar som gör att de både kan använda sig av den nya teknologin och bidra till dess utveckling. En sådan insats kommer inte bara att leda till ökad jämställdhet utan också till mer mångfald och innovation inom hela tekniksektorn. 

32 procent känner att de har möjlighet att påverka den tekniska och digitala utvecklingen 

32% anser att de själva har möjlighet att påverka den tekniska utvecklingen. Detta i kombination med att 41% de unga känner att de inte får tillräckligt med kunskap i skolan om nya digitala verktyg för att lyckas i framtiden är något som behöver adresseras för att unga ska känna en positiv framtidstro. Det är därför viktigt att utbilda och öka medvetenheten om teknikens potential och visa hur unga kan engagera sig mer i teknikutvecklingen.   

Skolan och teknikbranschen behöver samarbeta för att säkerställa att eleverna får den kunskap de behöver för att förstå och använda framtidens teknik. En mer framåtlutad ansats till teknik i skolan kan revolutionera utbildningssektorn. Utbildningen kan individualiseras genom tekniker som VR och AR, resursbristen inom skolan kan hanteras genom AI och virtuella assistenter och utbildningsinnehållet kan anpassas utifrån arbetsmarknadens behov. 

Kompetensbristen riskerar att växa i takt med digitaliseringen. Rapporten visar att många unga är osäkra på vad AI och Metaverse är och hur det påverkar dem och samhället. För att Norden ska vara konkurrenskraftigt behöver traditionell utbildning kompletteras med nya typer av kompetensbyggande insatser som är anpassade efter arbetsmarknadens behov. Det är därför viktigt att unga får mer information, liksom tillgång till utbildningar som är relevanta och konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Här kan näringslivet spela stor roll.  

Om undersökningen

Undersökningens fältperiod pågick mellan 24 februari och 9 mars 2023. Undersökningens målgrupp är 16–25 åringar i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Totalt genomfördes 4015 intervjuer varav 1001 i Sverige, 1004 i Danmark, 1001 i Finland och 1009 i Norge. Datan har viktats utifrån kön och ålder på deltagarna. Undersökningen genomfördes på uppdrag av Fryshuset och Samsung av analysföretaget Demoskop. 

Om Solve For Tomorrow Report

Solve for Tomorrow Report 2023 är framtagen i ett samarbete mellan Stiftelsen Fryshuset och Samsung Electronic Nordics. Syftet med rapporten är att ge unga i Norden en röst och möjlighet att själva få beskriva sin oro, möjlighet att påverka, motivation att engagera sig, se teknikens möjligheter samt lyfta fram vem eller vilka de anser bär ansvar för olika samhällsfrågor. (klicka på bilden för att ta del av hela rapporten som .pdf)