När Sussi var 12 år hade en fritidsledare på fritidsgården hon gick till varit på studiebesök på Fryshuset i Stockholm och blivit superinspirerad, Sussi tänkte direkt ”jag ska jobba på Fryshuset”. Hon hoppade på fritidsledarutbildningen efter gymnasiet och som 22-åring var hon färdigutbildad fritidsledare. Drivkraften har varit möjligheten att påverka, hon får nästan alltid en direkt feedback från unga, ibland positiv ibland negativ. Med den feedbacken hittas ett gemensamt sätt att jobba framåt i relationen.

– Jag har jobbat med unga sen jag själv var ung. Det är kul att träffa de som jag jobbade med när jag själv var yngre. Jag känner att jag har påverkat dem och de berättar att de minns mig med värme.

2015, strax efter Fryshusets etablering i Kalmar, gick Fryshuset ut med en annons som Sussi sökte. Sedan starten på Fryshuset har hon arbetat med verksamheterna Skapa min Värld och Elektra innan hon blev biträdande verksamhetschef för mötesplatsen i Nybro. Rollen som biträdande verksamhetschef innefattar visst ansvar för budget och planering men det roligaste är fortfarande att jobba direkt med unga i verksamheten.

– Fryshuset är en speciell organisation att jobba i. Vi måste vara pigga, alerta och hela tiden lyssna på unga och se till att all verksamhet är utifrån ungas behov. Vi vänder på det och berättar sällan för unga vad vi ska göra utan frågar istället vad de vill göra och anpassar verksamheten efter det.

Vid ett tillfälle ville ett gäng unga åka gokart och kom till Sussi och frågade om pengar. Vi hade inte budget till det men tillsammans funderade vi på lösningar och kom på att de kunde sälja kakor på Fryshusets mötesplats i Nybro. Efter en del kakförsäljning kunde de till slut ge sig iväg och åka gokart.

– Det var så roligt att se att de verkligen ville göra det och då ge dem verktygen att ta sig dit!

Vid sidan om jobbet driver Sussi den ideella föreningen Syskonspöket. En förening som jobbar opinionsbildande för att lyfta syskonens roll till missbrukare.

– När man pratar om anhörigstöd till missbrukare fokuserar man ofta på föräldrar men glömmer bort de syskon som påverkas. Jag har sett många syskon till missbrukare med självskadebeteende och bestämde mig för att lyfta frågan genom att föreläsa om det till olika instanser. Föreningen har varit igång i 1.5 år nu.

 

Fryshuset i Nybro är en unik mötesplats för en meningsfull fritid. Vi lyssnar på, arbetar och bygger relationer med unga och skapar tillsammans med dem aktiviteter som ger unga möjligheter att växa och själva ta makten över sin framtid, ta vara på sin inre kraft och utveckla sina passioner.

Foto: Kadir Bledzinska, deltagare i Fryshusets verksamhet i Nybro