Story

Under Almedalsveckan är Fryshuset på plats för att lyfta de frågor som är viktigast för unga. Vi har med oss fem ungdomsambassadörer som var och en har valt ut varsin fråga som de brinner för. Farhiyo Mohammed från Stockholm vill att alla människor ska behandlas rättvist och ha lika möjligheter, oavsett var de kommer från eller vilken religion de har.
 
– Jag brinner för ett samhälle som är rättvist på riktigt, och där alla har lika rättigheter oavsett hur en ser ut, var en kommer ifrån eller vilken religion en har, säger Farhiyo.  
 
Ojämlikhet och diskriminering kan bero på olika faktorer, såsom bristande medvetenhet, fördomar och socioekonomiska skillnader. Bland unga som ska ut i vuxenlivet kan det leda till osäkerhet, rädsla och brist på tillit och i längden till social och ekonomisk uteslutning.  
 
– För att vi ska kunna åstadkomma en värld där alla behandlas rättvist och har lika möjligheter måste vi bekämpa fördomar och stereotyper genom utbildning och medvetandegörande.  Vi behöver öka förståelsen för orsakerna till ojämlikhet och diskriminering.  
 
Farhiyo menar också att det är viktigt att lyssna på vad unga har att säga i frågan och att inkludera de som är direkt påverkade av rasism och diskriminering.  
 
– Äldre personer, och personer som har makt, beslutsfattare, politiker och så vidare, de behöver lyssna på oss ungdomar. Vi vill påverka samhället och våra liv och vi vill kunna delta på lika villkor, oavsett var vi kommer från.  
 
Vill du prata mer med Farhiyo eller någon av våra andra ungdomsambassadörer eller experter? Hör av dig till karin.filipsson@fryshuset.se eller raisa.lang@fryshuset.se 

Ungdomsambassadörernas medverkan i Almedalen möjliggörs av medel från Postkodlotteriet, som är ett allmännyttigt lotteri. Det betyder att hela överskottet från lottförsäljningen går till att stärka civilsamhället.