Under Almedalsveckan är Fryshuset på plats för att lyfta de frågor som är viktigast för unga. Vi har med oss fem ungdomsambassadörer som var och en har valt ut varsin fråga som de brinner för. Sabad Mohammed från Göteborg vill bryta stigmat och tystnadskulturen kring psykisk ohälsa bland boende i förorten.

– Jag har tidigare upplevt att människor i förorten drabbas av otrygghet och tystnadskultur när det kommer till psykiskt mående. Så fort man pratar om psykisk ohälsa blir man utsatt för diskriminering och tystnadskultur, man ses också som galen och onormal. Jag vill att alla ska känna sig trygga med att söka hjälp och kunskap hos myndigheter och samhället. Ingen ska diskrimineras på grund av sitt psykiska hälsotillstånd.

Sabad menar att effekten är att många inte vågar söka hjälp.  På individnivå kan rädslan för att tala om eller söka hjälp för psykisk ohälsa leda till att man slutar delta i aktiviteter eller annan sysselsättning och att man drar sig undan och isolerar sig. På samhällsnivå kan det leda till att självmord, kriminalitet eller arbetslöshet ökar. Sabad säger:

– Vi måste normalisera psykisk ohälsa på samhällsnivå och individnivå, men också upplysa om trauma och hur man bearbeta det, samt att upplysa andra om vad de har rätt till i samhället. Andra åtgärder är att sprida kunskap om vad psykisk ohälsa innebär, hur man kan förebygga det och hur man söker hjälp. Sabad fortsätter:

– Ytterligare åtgärder är att uppmuntra medborgarna att motionera två till fyra gånger i veckan, eftersom motion förebygger psykisk ohälsa. Regelbunden motion kan förebygga depression, stress och ångest, men ger också bättre sömn, kognition och förbättrad livskvalitet, enligt idrottsforskningen.

Sabad vill sprida kunskap genom föreläsningar i skolor, på arbetsplatser, inom idrottsföreningar och för näringslivet. Hon vill också hålla i samtal, workshops och utbildningar med målgruppen. 

– Förhoppningsvis blir effekten att fler vågar söka rätt vård, prata om sitt psykiska mående och att de inte känner sig ensamma i det. Genom att vi föreläser om vad psykisk ohälsa innebär kommer barn och unga få kunskap om det och även dela det med föräldrar och anhöriga som inte är trygga med det svenska språket.

Sabad hoppas att man kan skapa grupper, eller communities, som kan träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter med varandra så att man inte behöver känna sig ensam med sina egna tankar. Om man kan hitta andra gemensamma intressen som att träna, läsa böcker eller att baka är det bara ett plus.

– Idag tror jag att många lider av psykisk ohälsa och har svårt för att komma igång med träning. Många kanske också har svårt att sätta ord på sitt mående och finna motivation till träning. Att då ha ett community som stöttar varandra och har kunskap och tillit till experter kommer vara positivt, inte bara för det psykiska måendet bland medborgarna, utan för samhället i stort. Den gemenskap som man bygger i communityt kan också förebygga andra samhällsproblem som missbruk, kriminalitet eller kvinnors dödlighet, avslutar Sabad.

 
Vill du prata mer med Sabad eller någon av våra andra ungdomsambassadörer eller experter? Hör av dig till karin.filipsson@fryshuset.se eller raisa.lang@fryshuset.se