Under Almedalsveckan är Fryshuset på plats för att lyfta de frågor som är viktigast för unga. Vi har med oss fem ungdomsambassadörer som var och en har valt ut varsin fråga som de brinner för. Mahad Abdullahi från Helsingborg vill att ungas röster ska ha en större påverkan på samhällsutvecklingen.

– Min hjärtefråga handlar om att ge unga röster en starkare klang och verktygen att förändra världen på sina egna villkor, med stöd av artikel 12 i Barnkonventionen som garanterar barnets rätt att uttrycka sina åsikter och bli lyssnad på. Jag brinner för att unga människor ska ha möjligheten att forma sin egen framtid och vara delaktiga i att skapa ett mer inkluderande och rättvist samhälle. Det är därför jag vill skapa ett projekt som ger ungdomar chansen att bli hörda och respekterade, säger Mahad.

Mahad är en ambitiös och självsäker individ, som skissar på ett banbrytande projekt. Han är övertygad om att unga människor har potential att göra skillnad och forma sin egen framtid. Han brinner för att skapa en plattform där ungdomar kan uttrycka sina åsikter och idéer om samhällsfrågor på ett sätt som är helt deras eget.

– Med vår plattform kommer vi ge unga människor en röst som inte bara blir hörd, utan också respekterad. Vi kommer skapa en inkluderande och trygg miljö där alla känner sig välkomna att delta i diskussioner och dela sina perspektiv, förklarar Mahad entusiastiskt.

För att nå ut till fler unga människor och sprida budskapet om projektet, kommer Mahad och hans team använda kraften i sociala medier. De vill locka en bredare publik och uppmuntra fler att delta och engagera sig.

Mahad är övertygad om att projektet kommer att ha en betydande inverkan på unga människor och bidra till en bättre framtid för oss alla. Han ser fram emot att ta emot feedback och idéer från andra för att fortsätta utveckla och förbättra plattformen.

– Jag är riktigt taggad på att sätta igång med projektet och samarbeta med andra för att göra plattformen ännu bättre. Tillsammans kan vi skapa förändring och forma framtiden, avslutar Mahad med självsäkerhet.

Vill du prata mer med Mahad eller någon av våra andra ungdomsambassadörer eller experter? Hör av dig till karin.filipsson@fryshuset.se eller raisa.lang@fryshuset.se