Under Almedalsveckan är Fryshuset på plats för att lyfta de frågor som är viktigast för unga. Vi har med oss sex ungdomsambassadörer som var och en har valt ut varsin fråga som de brinner för. Möt Rodi Kardas från Helsingborg, som vill skapa fler jobbmöjligheter för unga. 

– Jag vill främja ungas passioner så att de kan lyckas i livet och känna att de har möjlighet att göra saker som kan leda till att de får och behåller sitt första jobb, säger Rodi.

Han anser att det behövs fler utbildningar där unga får möjlighet att under längre perioder ägna sig åt saker som i framtiden kan gynna dem. Hen menar att Fryshusets verksamheter Vi behövs och United Sisters/United Brothers är bra exempel på detta, där unga får ägna sig åt självutveckling och ledarskap, något som är användbart i ett framtida yrkesliv.

– Jag vill hålla sådana utbildningar, där unga får gå på workshops och events och där företag bjuds in för att till exempel berätta hur man startar en online business, eller en dag där vi tränar på att skriva cv.

För att kunna få unga att tro på en positiv framtid är det viktigt att skapa goda relationer, menar Rodi.

– När vi får en god relation till barn och unga når vi också deras föräldrar och får en bra relation till dem. Det gör att barn och unga inte utsätter sig för onödiga saker som problem eller bråk och istället börjar fokusera på saker som kan gynna dem. En annan bra effekt är att de börjar lyssna på oss och vågar ställa frågor eller be om råd.  

Han vill också att unga ska fungera som ambassadörer och positiva förebilder för andra ungdomar.

– De som det går bra för kan sprida de goda de lärt sig till sina vänner. När fler och fler lyckas och kan vara positiva förebilder för varandra så blir det bra för samhället i stort, avslutar Rodi.

 

Vill du prata mer med Rodi eller någon av våra andra ungdomsambassadörer eller experter? Hör av dig till karin.filipsson@fryshuset.se eller raisa.lang@fryshuset.se