Story

Under Almedalsveckan är Fryshuset på plats för att lyfta de frågor som är viktigast för unga. Vi har med oss fem ungdomsambassadörer som var och en har valt ut varsin fråga som de brinner för. Catalina Toro från Stockholm vill utmana den vithetsnorm som råder i Sverige och stärka unga minoritetskvinnors självkänsla.

 – Vithetsnormen påverkar kvinnors hälsa negativt. Det är utmattande att hela tiden behöva mer än det förväntade för att nå en viss grej. Det är påfrestande för psyket att hela tiden tro att det är något fel på en själv, när det egentligen är fel på samhället, säger Catalina. 

Hon vill skapa en plats för kvinnor där de får stöd och vägledning av andra kvinnor som ser ut som dem själva och kan förstå deras problem. Målsättningen är att skapa en plats där kvinnor får både verktyg och utbildning för att både kunna må bättre och klara av att leva i ett patriarkalt och rasistiskt samhälle.

– Problemen som unga kvinnor upplever idag startar i de patriarkala och rasistiska strukturer som Sverige bygger på. Min hjärtefråga handlar om hur unga minoritetskvinnor blir bemötta i olika sammanhang, deras möjligheter att ta plats i akademiska sammanhang och möjlighet till jobb på lika villkor som unga, vita kvinnor.  

Genom att skapa nätverk där kvinnor hjälper kvinnor ser Catalina möjlighet att förbättra möjligheterna för unga kvinnor med minoritetsbakgrund. Genom att gå samman kan man tillsammans tala med en stark röst för att stärka deras möjlighet att påverka sin livssituation och psykiska hälsa.  

Vill du prata mer med Catalina eller någon av våra andra experter? Hör av dig till karin.filipsson@fryshuset.se eller raisa.lang@fryshuset.se

Ungdomsambassadörernas medverkan i Almedalen möjliggörs av medel från Postkodlotteriet, som är ett allmännyttigt lotteri. Det betyder att hela överskottet från lottförsäljningen går till att stärka civilsamhället.