Varför är det viktigt att få med unga i krisberedskap enligt dig?

— Det är viktigt att få med unga för att de är samhällets framtid. Det är viktigt att de känner att de är delaktiga i samhället och att de känner tillit och förtroende till aktörer i samhället för att de ska ha viljan att agera vid kris. Det är just det vi arbetar med i Vi Behövs. Om vi kan stötta dagens unga i att känna tillit till samhället så är det större chans att de vill vara med och påverka samhället i framtiden och göra vad de kan för att skydda samhället. Samhället behöver också lyssna på de unga för att få in deras syn på vad kris är, för att få reda på vad unga vill göra i det krisförebyggande arbetet.

Vad har du fått för respons från ungdomarna? 

— De tycker det är spännande och intressant att arbeta med krisberedskap. De vill veta hur de ska bete sig vid en kris, både om det så är en personlig eller samhällelig sådan. Nu med Corona så är arbetet med kris och hur vi kan agera vid kris extra viktigt. Man kan ju verkligen säga att vi befinner oss i ett läge där vi praktiskt kan arbeta med kris. Vi ser ett stort behov av att se över hur vi kan stötta de människor som blir mest drabbade. De unga i gruppen pratar om vad de kan göra och hur vi kan sprida rätt information som når ut till så många som möjligt.

Varför jobbar du med det du gör? 

— Jag jobbar med Vi Behövs för att jag drivs av att arbeta med människors vilja till engagemang. Jag har sedan jag var barn velat arbeta med att stötta människor på något sätt. Först ville jag bli läkare, sen polis och brandman. Nu har jag rollen som lokal projektledare för ett krisberedskapsprojekt med unga, som klippt och skuret för mig! Möten mellan människor som annars kanske aldrig skulle mötas gör det här jobbet så intressant. Och om gnistan till engagemang blir tänd hos någon av de unga till att i framtiden engagera sig i krisberedskap på något sätt så vore det guld värt!