Berätta lite om hur du hittade till Fryshuset.
Jag kom till Sverige år 2016. Då hade jag inte mycket vänner. Jag hade svårt att anpassa mig till det svenska samhället och satt mest bara hemma, så min vän rekommenderade mig att kontakta United Sisters för att få en coach. På den vägen är det!

Idag jobbar du i United Sisters, hur var din väg dit?
Jag fick en coach och hon var en stor trygghet för mig. Jag kunde inte så bra svenska och skämdes ibland för det. Vissa gånger använde jag Google translate på telefonen för att göra mig förstådd. Hon hjälpte mig att öva upp språket och fick mig att känna trygghet med henne. Vi gjorde massa roliga saker ihop, som att fika, olika aktiviteter och hon lärde mig att simma!

Efter ett tag med henne bad jag om hjälp med att göra ett CV för jag behövde ett jobb. Då fick jag träffa en på Fryshuset som hjälpte mig att skriva mitt CV och söka jobb. Hon såg mitt driv och engagemang så 2019 fick jag frågan om att vara representant för Fryshuset på Malmömässan. “Självklart!” – tänkte jag då, för jag ville gärna ge något tillbaka till Fryshuset för allt jag hade fått under min tid med min coach och hjälpen med CV som ledde till mitt första jobb.

Efter den dagen så kände jag att jag ville arbeta med människor. Jag studerade då på gymnasiet på naturlinjen för att bli läkare men det kändes inte rätt. Så jag berättade för Fryshuset att jag ville göra något för tjejer. Den idén blev till slut en tjejgrupp där vi hade olika aktiviteter, hängde och hade mysiga stunder ihop. Här fick också personal se vad jag gick för och att min passion låg i att hjälpa andra, speciellt unga. Så jag fick en deltidstjänst under Ung i Sommar* där syftet var att lära mig mer om att leda unga och ha större ansvarsområde.

Det var även här jag fick veta mer om Ungdomsdrivet* vilket då ledde till att jag satte igång olika projekt. Jag startade läxhjälp för barn, kalas för barn inom Barn till ensamma mammor och mitt största (och mest lyckade projekt) Ung i Sverige, som hade fokus på att hjälpa nyanlända in i samhället. Jag hjälpte dem att skriva CV, pratade om lagar och regler samt hade mycket personliga samtal då många av dem var rädda för att prata med exempelvis kuratorer om deras mående och upplevelser, då de hade fått höra att de skulle bli orosanmälda till socialen.

Jag gick även en del interna utbildningar på Fryshuset. Men för att göra en lång historia kort så fick jag förfrågan om att börja jobba i United Sisters, vilket jag självklart ville! Så på ungefär 3 veckor fick jag in 50 tjejer från fyra olika skolor, som nu är med i tjejgruppen som jag är ledare för!

Wow! Vilken resa du har gjort!! Har du mött några motgångar under tiden?
Ja, det har jag tyvärr… Jag har fått kämpa mycket med att få tilliten från unga. Det har varit några ungdomar som jag har mött som skrattat åt mig på grund av min svenska och som ifrågasatt mitt ledarskap för att jag har varit ung och för att jag inte är född här i Sverige. Men jag har hela tiden försökt att inte lyssna på det utan i stället motbevisa deras tankar och lagt fokus på att göra de som trott på mig stolta!

Vad är din största drivkraft?
Många saker, men speciellt utveckling! Och att hjälpa andra och vara en del av andras utveckling. Jag strävar också efter att folk ska ha ett gott minne av mig. Det känns viktigt för mig!

 

*Ung i Sommar, är Malmö stads sommarpraktiksatsning för unga mellan 16-19 år.
Läs mer här.

*Ungdomsdrivet möjliggörs av fryshusprojektet LAMPAN. Det är en möjlighet för unga att söka upp till 20,000 kr för idéer som ska gynna unga och som kräver ekonomiska resurser. Ungdomsdrivet finansieras av Stiftelsen Erling Pehrson.