Andreas Jakobsen Rydstedt, 33 år, arbetar som kunskapsområdesansvarig för Ungdomskultur på Fryshuset. Rollen innebär bland annat att han arbetar med att samordna, hålla ihop och utveckla de olika verksamheterna inom det Fryshuset kallar ”Ungdomskultur” – Fryshuset fritids-, idrotts- och kulturverksamheter.

Då Andreas själv alltid älskat olika typer av sporter och aktiviteter känner han stor passion för sin tjänst. I sin barndom provade han på mycket men kände sig inte riktigt hemma och inkluderad någonstans. När han sedan i högstadiet började spela basket i KFUM Linköping hittade han till slut rätt. Därefter gick han ganska snabbt in i olika ledarroller som domare, baskettränare och basketledare och märkte att det var något som han trivdes med och hade stor kompetens inom.  
– När jag själv började spela basket kände jag att det verkligen spelade stor roll att det fanns en kultur och en gemenskap som välkomnade mig. Jag tog med mig vikten av att få deltagarna att känna sig välkomna, sedda och trygga när jag själv blev ledare.

Andreas hittar motivation i att andra också ska hitta något de tycker om.
 
– Jag vet att vi människor mår bra av att hitta våra passioner. Det händer något i oss, det är som att en kraft kommer fram. Tid och rum stannar lite när vi hittar något vi verkligen brinner för. Den möjligheten finns för alla, jag har sån otrolig motivation i att jag vill att alla ska hitta någonting som de gillar på det sättet. För det händer så otroligt mycket positivt då. Det är egentligen hela idén med Fryshuset.

Varför en meningsfull fritid är viktig för unga menar Andreas bottnar i flera saker. Dels rätten till mänsklig glädje, till att kunna leva livet och uppleva allt som livet har att erbjuda, vare sig det handlar om att spela basket, producera musik eller åka skateboard. Och dels det samhälleliga värdet i att en bra fritidsaktivitet kan vara en viktig skyddsfaktor. 
– Fritidens betydelse för unga kan knappast underskattas. Genom meningsfulla och strukturerade fritidsaktiviteter kan unga utvecklas och bygga egenskaper och kompetenser som stärker deras hälsa, framtidstro, självbild och mycket mer. En meningsfull fritid fungerar som en effektiv skyddsfaktor och minskar risker för att unga dras in i destruktiva miljöer. Om man inte hittar ett sammanhang, inte hittar någon gemenskap och inte blir bekräftad, då kommer man söka sig till en miljö där man kan bli det. Och då är det ganska stor sannolikhet att det blir en destruktiv miljö. Det är precis där Fryshusets grundare Anders Carlberg började.

Inför valet i höst hoppas Andreas att politiker skapar förutsättningar för att vi ska kunna fortsätta arbeta för att unga hittar sin passion och främja deras psykiska och fysiska hälsa. 
–  Det handlar mycket om att säkerställa att det finns en långsiktig och hållbar finansiering för civilsamhället.