Hur kom det sig att du blev DPC trainer?

Efter att jag gick utbildningen i Dialogue for Peaceful Change för att bli certifierad medlare så blev jag tillfrågad av grundaren av metoden, Colin Craig, om jag skulle vara intresserad av att bli trainer och jag accepterade. Jag kände att jag ville bidra till att kunna medla och sprida metodiken så att alla kan få nytta av den och kunna lösa sina egna och andras konflikter.

Hur använder du metoden i ditt arbete? 

Jag använder DPC mest på kriminalvården när jag jobbar med klienter men har även hållit i en formell medling som vi på Fryshuset fick i uppdrag av polisen. Jag har även medlat mellan kollegor som hamnade i konflikt med varandra.

På kriminalvården gör jag regelbundna besök till unga som sitter i häkte eller på anstalt. Där har jag använt delar av DPC som exempelvis en modell som heter isberget när jag förklarar processen av hur en konflikt utvecklas. Jag har också använt det som vi kallar FEARS-modellen, för att beskriva grundorsakerna till att en konflikt uppstår. Ibland diskuterar vi även dom olika konfliktstilarna vi människor använder oss av och hur dom kan påverka en konfliktsituation.

Varför tycker du att DPC behövs i Sverige?

För att det är en metod man kan applicera på alla konflikter och nu för tiden så behöver vi hitta sätt att lösa så mycket konflikter det går innan de eskalerar till att folk dör.

Om du vill komma i kontakt med Omar Bailey så kan du nå honom på omar.bailey@fryshuset.se. Omar jobbar på Fryshuset i Göteborg.