Valberedning för Stiftelsen Fryshuset

Ur Styrelsens arbetsordning:

1.7 Styrelsen skall senast under juni månad varje år utse en valberedning bestående av fyra medlemmar som väljas för ett år (omval är tillåtet). Två av medlemmarna ska vara medlem av styrelsen men ordförande i styrelsen kan inte samtidigt vara ordföranden i valberedningen. Två av medlemmarna ska vara externa.

1.8 Valberedningens uppgift är att genom en strukturerad och bekantgjord nomineringsprocess till styrelsen nominera lämpliga ledamöter med hänsyn till stiftelsens verksamhet, finansiella ställning och förhållanden så att styrelsen är ändamålsenligt sammansatt för att kunna möta de krav verksamheten ställer.

Valberedningen har att särskilt beakta stiftelsens strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Särskild vikt ska läggas på ledamöters samhälleliga engagemang för ungdomsfrågor och förankring i stiftelsens värdegrund samt deras oberoende av stiftelsen (förutom de medlemmar som också ingår i det verkställande utskottet).

Principer för valberedningens arbete (PDF)


Valberedningen består av följande ledamöter:

Birgitta Stymne Göransson – valberedningens ordförande
Vice ordförande i Fryshusets styrelse sedan 2017. Ordförande 2006–2017 Har en mängd styrelseuppdrag i bland annat Sportamore, Capio och Elekta. Tidigare koncernchef på Memira, VD Semantix och vice VD Telefos.Styrelseordförande i Fryshuset sedan 2006. Hon är även styrelseledamot i Elekta, Medivir och Sophiahemmet.

Karriär i urval: Koncernchef Memira, VD Semantix, vice VD Telefos, CFO Åhléns, managementkonsult hos McKinsey.

 

Christer Thordson
Ordförande i Fryshusets styrelse sedan 2017, vice ordförande 2013-2017 och medlem Fryshusets valberedning. Engagerad inom näringslivet, stiftelser och universitet genom styrelseuppdrag för Raoul Wallenberg Institute for Human Rights, Center for Entrepreneurship Lunds universitet, Bambuser AB och Legal Edge AB. Föreläser vid flertalet universitet inom ”International Corporate Law and Governance”. Tidigare verksam för Avicii/Tim Bergling, chefsjurist och management board IKEA koncernen, NCC International och Advokatfirman Vinge i London.

 

Lena Adelsohn Liljeroth
Journalist, samhällsdebattör och före detta politiker. Ordförande i Svensk PostkodLotteriets Idrottsstiftelse och styrelseledamot i Ersta Diakoni. Medlem i Valberedningen för Stiftelsen Fryshuset sedan 2015.

Karriär i urval: Kultur- och idrottsminister (2006-2014); Riksdagsledamot (2002-2006); Frilansande journalist (1985-2002)och Ordförande i Stiftelsen Fryshuset 1994-2004

 

Michaëla Berglund
VD och partner på Michaël Berglund AB. Hon är också medgrundare och styrelseordförande i stiftelsen AllBright samt styrelseledamot i Teach for Sweden, British Chamber of Commerce och 4potentials. Medlem i Valberedningen för Stiftelsen Fryshuset sedan 2015.

Karriär i urval: Exportrådet (Madrid), People in Project, fil. mag. vid Uppsala Universitet

 

Ständigt adjungerad:

Johan Oljeqvist, VD Fryshuset
VD Fryshuset.

Karriär i urval: VD Myrorna, styrelseledamot i Fretex International AS, ordförande ENoR (European Network on Recycling), ordförande ISH (Ideell Second Hand).

Valberedningen kontaktas via mail valberedning@fryshuset.se