image

Vi är samhället

Vi stödjer ungdomar i destruktiva miljöer med gruppträffar, mentorskap och utbildning för att bryta negativa beteendemönster och främja positiv förändring

Vår verksamhet erbjuder stöd till ungdomar i svåra situationer med skräddarsydda lösningar som gruppträffar, mentorskap och unika utbildningsprogram. Vi är engagerade i att transformera negativa beteenden till positiva handlingar och främja demokratiskt beslutsfattanden.

Genom våra individanpassade metoder förstärker vi ungdomars förmåga att fatta välinformerade och hälsosamma beslut, vilket bidrar till personlig och positiv utveckling.

Kontakt

address

Besöksadress

Nedre Kaserngården 5
415 28 Göteborg
address

Postadress

Nedre Kaserngården 5
415 28 Göteborg
phone

Telefon & email

+46760010774
julian.kronqvist@fryshuset.se
contact

Julian Kronqvist

Verksamhetsansvarig
+46760010774