Stöd Fryshuset med en gåva

Föräldramobilisering på modersmål – Välkommen Hem
En föräldramobilisering på modersmål som ska främja en snabbare integration, motverka våld i nära relationer, öka jämställdhet samt möjliggöra att unga nå målen i skolan. Genom att arbeta tematiskt med föräldrar och den dynamik som uppstår når vi målen. Verksamheten är unik nationellt och arbetet kvalitetssäkras fortlöpande. Här arbetar vi med både grupper inom asyl och de som fått uppehållstillstånd.

Denna insats är mycket uppskattad av såväl deltagande föräldrar men också av personal som ser förändringen när utbildningen genomförts.

Kontakt Kalmar Län: nihad.ali@fryshuset.se

 

Thaiboxning i kombination med dialog – Frysbox
Frysbox är en social ungdomsverksamhet som handlar om aktivitet som öppnar upp för dialog. Genom dialogen jobbar vi med självstärkande övningar och värderingsövningar, som i sin tur skapar självförtroende att ta ställning och sätta sina egna gränser. Aktiviteten öppnar upp för att tillhöra en grupp och därigenom hitta ett intresse att utbilda sig och intressera sig för kunskap som kan ta dig vidare i dina livsval. Aktiviteten är främst thaiboxning i kombination med dialog.

Se mer på: www.frysbox.fryshuset.se
Kontakt Kalmar Län: lisa.easley@fryshuset.se

 

Skolmöten på modersmål
Denna verksamhet möjliggör att föräldrar som ännu inte kan språket ska få kunskap om skolans förutsättningar, så att de i sin tur, kan stödja sina barn/unga att lyckas nå målen i skolan. Genom detta främjande arbete integreras föräldrarna i samhället. Socioekonomiskt vet vi att detta kommer ha starka effekter.

Kontakt Kalmar Län: john.heyne@fryshuset.se

 

En rörelse för unga tjejer – Backasysterskapet 
BACKA är ett systerskap som på olika sätt stärker och lyfter ungas röster, kraft, kunskap och förmågor. Vi utbildar i  normkritik, civilkurage, konflikthantering och retorik för att stärka självkänsla och identitet – hos sig själv och andra. Tillsammans får vi fler att sluta hata, och börja backa.

Se mer på: https://backasysterskapet.se
Kontakt Kalmar län: julia.bjorknert@fryshuset.se

 

Folkhälsosamordnare, Borgholm
Fryshuset genomför de operativa insatserna på uppdrag av Borgholms Kommun) för att utveckla folhälsoarbetet i Borgholms kommun. Målet är att utveckla en plan och organisera arbetet utifrån uppdraget av politiken.

Denna insats har lett till att en regional konferens genomförs i partnerskap med landstinget i Kalmar län, Regionförbundet och Länsstyrelsen den 31 november.

Kontakt Kalmar Län: jhenny.avik@fryshuset.se

 

Områdesarbete – Together, Nybro
Konceptet är att träffa nyanlända ungdomar mellan 18-21 år, som har uppehållstillstånd och hjälpa dem att komma snabbt in i det svenska samhället, genom att förverkliga deras drömmar och utveckla deras passion. Detta kommer vara en start till att så småningom komma ut till arbetsmarknaden, vilket är något som många nyanlända ungdomar helst av allt önskar sig. Genom samarbete med många olika föreningar, skolor och arbetsförmedlingen kommer vi hitta passande och lärande aktiviteter till dessa unga. Viktigt i detta projekt är att skapa förtroende, tillit och finnas tillgänglig som stöd för målgruppen. Målet är att skapa ett sunt, tryggt och trivsamt samhälle där alla finner sin plats och kan trivas. Arbetet är finansierat av socialtjänsten i Nybro kommun.

Kontakt Kalmar Län: karim.zerkane@fryshuset.se

 

Ungdomsdrivna projekt – Fryshusandan, nationellt nätverk
Ungdomsdrivna projekt är ett sammanhang där unga syns, hörs och räknas. Konkret innebär det att målgruppen unga är involverade i hela processer, från att komma på en idé till att förverkliga och genomföra den. Vuxna spelar viktiga roller som coacher, handledare, beslutsfattare och andra typer av möjliggörare.

Unga gör, vuxna möjliggör! Genom att ha en processledare som stödjer de unga projektledarna, når vi en kvalitetssäkring av processen och formerna.

Se mer på: www.fryshhusandan.fryshuset.se
Kontakt Kalmar Län: karolina.jerner@fryshuset.se

 

Projekt ICA
Fryshusets huvuduppdrag i detta samarbete är att på ett självständigt plan genomföra och planera aktiviteter som stärker och stöttar ICA-handlarnas förmåga att bli eller förbli goda förebilder på sin egen ort.

Fryshuset roll kan kortfattat beskrivas med att agera som konsulter i samhällsengagemangsfrågor för ICA-handlarnas Förbund och ICA-handlare. I Kalmar län arbetar vi med Ica i ett landsbygdsperspektiv.

Kontakt Kalmar Län: karolina.jerner@fryshuset.se

 

Fryshuset Nybro
Den 1 september 2016 startade Sveriges första Fryshus på landsbygden, Fryshuset i Nybro. Detta i partnerskap med Nybro Bostad AB. Målet är ökad trygghet, skapa fler främjande aktiviteter och öka en känsla av sammanhang för de unga. Tanken är också att de unga som resurser ska utveckla kommunen och närområden.

Kontakt Kalmar Län: lisa.easley@fryshuset.se

 

Etableringskurs Nybro
Etableringskurs är en verksamhet som bedrivs genom vår Folkhögskola och är ett uppdrag från Arbetsförmedlingen till Folkbildningsrådet. Kursen innefattar studier i svenska språket, arbetsförberedande och orienterande insatser. Syftet med kursen är att deltagarna efter avslut skall ha stärkt sina möjligheter att få ett arbete och ha en grundkunskap i det svenska språket.

Kontakt Kalmar Län: karolina.jerner@fryshuset.se