DN:s ledare går vilse om avhopparverksamhet

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2024-05-02

Dagens Nyheter skriver på sin ledarsida idag om avhopparverksamhet. Texten lyfter Ekots granskning från tidigare i veckan, som visar att de statliga medel som kommuner kan ansöka om inte räcker till. Kommunerna kan inte erbjuda hjälp till alla som tagit steget och vill hoppa av det kriminella livet.

Det är något som vi på Fryshuset är smärtsamt medvetna om. Vi kan bara hålla med om att det behövs mer resurser till avhopparverksamhet. Hur ska vi som samhälle kunna stoppa den eskalerande gängkriminaliteten om inte ens de personer som vill hoppa av får hjälp att göra det?

Dagens Nyheter efterfrågar tillstånd, tillsyn och utvärdering av de avhopparverksamheter som finns. Viss reglering finns redan; tillstånd för skyddat boende inom avhopparverksamhet ges idag av IVO. Dessutom ställs krav i kommunernas upphandlingar vad gäller exempelvis rutiner och systematiskt kvalitetsarbete. Fryshuset har även efterfrågat en gemensam reglering av vad en avhopparverksamhet ska erbjuda. Det finns idag ett 50-tal olika aktörer, bland dessa flertalet privata och vinstdrivande (till skillnad från Fryshuset som inte är vinstdrivande), som erbjuder avhopparverksamhet till olika prisnivåer – men vad som faktiskt ingår i verksamheten framgår sällan.

I texten hänvisar DN till en artikelserie i Sydsvenskan om vår avhopparverksamhet Passus för ungefär ett år sedan, och för därmed vidare flera felaktigheter och faktafel från artiklarna. Den händelse som DN tar upp skedde för många år sedan, och då vidtogs direkt åtgärder. Vi hade löpande kommunikation med Sydsvenskan och begärde rättelser av felcitat och en mängd faktafel, något som redaktionen inte beaktade. Flera faktafel var inte heller möjliga att bemöta, eftersom alla uppgifter om klienter omfattas av stark sekretess.

Fryshuset startade avhopparverksamheten Passus 2010. Det var den första avhopparverksamheten för gängkriminella i Sverige i sitt slag, och byggde på Fryshusets mångåriga erfarenhet av avhopparverksamheten EXIT som arbetat med avhopp från vit makt-miljöer. Sedan dess har omkring 130 personer fått hjälp att lämna sitt kriminella liv genom Passus. Fryshusets avhopparverksamhet för kriminella som vill lämna gäng fungerar väl, vilket även en forskare på Linnéuniversitet och Göteborgs universitet har påtalat i en utvärdering av avhopparprogrammet.

Dagens Nyheters ledarsida anser att det mest logiska vore att bygga upp en nationell avhopparfunktion inom kriminalvården. Vi håller med om att det behövs en avhopparverksamhet som är likvärdig över hela landet och som har kunskapen och överblicken för att kunna flytta avhoppare mellan kommuner, för att skydda dem. Viktigt att komma ihåg är dock att civilsamhället har en stor fördel i arbetet med gängkriminella, eftersom det finns en stor tillitsklyfta till det offentliga i just denna målgrupp.

Att arbeta med avhoppare är svårt och komplext. Det kan vara stökigt. Och ibland kan det gå fel. Då vidtar vi åtgärder. I detta ordnade kaos arbetar Passus vidare varje dag, med en tro att alla kan lyckas med rätt förutsättningar – och att alla är värda en chans till.

Johan Oljeqvist, vd på Fryshuset

Läs mer om Passus här