image

Passus

Passus är en icke vinstdrivande avhopparverksamhet som hjälper personer som har valt att lämna organiserad brottslighet att (åter-)integreras in i samhället.

Fryshuset har två avhopparverksamheter: Exit som hjälper personer som vill ut ur radikala miljöer samt Passus som hjälper personer som vill lämna den kriminella livsstilen bakom sig.

Om Passus

Passus program omfattar ett 18 månaders individanpassat program med syfte att hjälpa individer som lämnat kriminella grupperingar. Insatsen är utformad utifrån en inledande intensiv fas om 12 månader, där även en 3 månader lång bedömningsfas ingår. Därefter följer en 6 månader lång utslussningsfas där klienten förväntas ha kommit i någon form av sysselsättning i form av arbete eller studier. Under denna fas har klienten ett mindre omfattande schemalagt stöd.

Vi på Passus stöttar och guidar personer som önskar lämna en kriminell livsstil bakom sig. Några av de saker som utmärker oss gentemot andra aktörer är:

  1. Icke Vinstdrivande. Varje investerad krona går direkt till vår verksamhet, vilket visar vårt engagemang för att skapa verklig förändring.
  2. Psykologisk och Traumatisk Support. Vårt program inkluderar professionell psykologisk hjälp samt traumabearbetning för att säkerställa ett helhetsperpektiv till återhämtning.
  3. Avgiftsfri uppföljning. Utöver de initiala 18 månaderna av programmet erbjuder vi ytterligare två år av kostnadsfri uppföljning, vilket gör övergången till en självständig och positiv livsstil smidigare.
  4. Beprövad Erfarenhet. Med 13 års erfarenhet, bekräftad av utvärderingen i rapporten ”Ett Smörgåsbord av Möjligheter”, kan vi stolt hävda att vi har en pålitlig, väl beprövad och framgångsrik metod.
  5. Kompetent Personal. Vår personal har en bred kompetens och djup erfarenhet inom området, vilket säkerställer att varje individ får skräddarsydd och effektiv support.
  6. Evidensbaserad Metod. Vi strävar efter resultat genom att använda evidensbaserade metoder för att säkerställa varje individs framgång.

Möjligheten Till Akutplacering

Vi vet att varje ögonblick är avgörande. Därför är vi redo att ta emot akutplaceringar samt hantera transporterna till olika orter i landet.

Kontakt

För placeringsförfrågan: Mån-fre 08-17

Norra Sverige: +46760010742
Mellersta Sverige: +46760010779
Södra Sverige: +46761269507
Övrig tid: passus@fryshuset.se

För alla övriga frågor gällande Passus verksamhet:
Samordnare: +46739502397

Kontakt

address

Besöksadress

Mårtensdalsgatan 2-8
12030 Stockholm
address

Postadress

Box 92022
12006 Stockholm
phone

Telefon & email

passus@fryshuset.se

TRUE STORIES

True stories

Berättelser från Fryshuset Inspireras av unga, anställda och andra på Fryshuset.

Visa alla berättelser