image

180 grader

180 grader är ett projekt som stöttar unga under 20 år som befinner sig i eller är på väg in i kriminalitet eller annan form av destruktiv miljö. Vi arbetar med att förhindra att barn rekryteras och faller tillbaka in i dessa miljöer.

Vårt fokus ligger på att stärka skyddsfaktorer, bygga motståndskraft och därigenom förebygga att barn och unga hamnar i och/eller faller tillbaka i kriminella miljöer. Verksamheten finns och verkar i Storstockholm.

Verksamheten är uppdelad i tre ben:  

  1. Mobilt team som möter barn och unga i deras egna miljöer.
  2. Kontakttelefon för unga som befinner sig i eller är på väg in i kriminalitet och snabbt behöver stöd och anhöriga som behöver rådgivning.
  3. Direkta stödinsatser via myndigheter eller direktkontakt där vi tillsammans kartlägger hur vi bäst skapar bra utslussning och stödinsatser för unga.

Vill du komma i kontakt med oss?
Ring 08–827 180 under  kl. 15 – 22 varje dag
Eller maila till 180grader@fryshuset.se

Är du vuxen och vill få stöd i att hoppa av?
Är du vuxen och vill hoppa av från en kriminell eller våldsbejakande radikal, nationell eller religiös gruppering så kan våra verksamheter Passus och Exit vara mer relevanta för dig.