Året 2023 med Fryshuset

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2023-12-29

Trots att nyhetsflödena i både Sverige och utanför landets gränser stundtals har varit dystra – har året också varit fyllt av spännande samarbeten, nytänkande och passion. Fryshusets vision att göra det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen, vår erfarenhet och vår tro på alla unga har aldrig varit viktigare än nu!

Här följer några av årets händelser i våra verksamheter runt om i Sverige:

Stöd från Svenska Postkodlotteriet
Svenska Postkodlotteriet tilldelade Fryshuset 18 miljoner kronor i mars 2023. Pengarna gör det möjligt att fortsätta bedriva verksamheten i sin helhet med fokus på att få Fryshuset att växa på olika platser i landet. Stödet ger också möjligheter att utveckla nya verksamheter och aktiviteter i linje med Fryshusets vision.

Stoppa våldsspiralen bland unga med förebyggande insatser 
Fryshusets expertkunskap och erfarenhet har under året efterfrågats i många olika sammanhang. Det vi gång på gång lyft fram är att det är barn vi pratar om. I alla debatter och samtal i TV, radio och tidningar har vårt fokus varit att barn i kriminella gäng behöver skyddas – inte straffas.

Fryshusets medverkan belyste ständigt vikten av främjande och förbyggande insatser som möjliga lösningar till våldet. Ett hårt klimat och insatser som inte bygger på forskning eller praktisk erfarenhet gynnar ingen, speciellt inte våra unga.

Läs, titta och lyssna på delar av det vi gjort under året här

Unga och artificiell intelligens
Debatten om AI, Metaverse och deras tänkbara konsekvenser har under året exploderat och mediabevakningen har varit intensiv. Fryshuset har tillsammans med Samsung Electronics Nordic sett till att de ungas perspektiv också fått plats i debatten då vi för andra året i rad släppt Solve For Tomorrow Report. I årets undersökning har vi låtit företaget Demoskop fråga över 4 000 unga i Norden och över 1 000 i Sverige hur de ställer sig till AI och Metaverse.

Undersökningen visar bland annat att många unga tror att AI kommer förbättra arbetsmarknaden och att skolundervisning i Metaverse skulle göra att man lär sig mer. Den visar också att tjejer använder den nya tekniken i mindre utsträckning än killar.

Nytt Fryshus i Karlskrona
I juni 2023 öppnades dörrarna för Fryshuset Mellanstaden i Karlskrona. Mötesplatsen riktar sig till unga mellan 13–25 år och utbudet har skapats utifrån målgruppens intressen och behov, så som konst, musik och dans. Fryshuset Mellanstaden är ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) tillsammans med Karlskrona kommun som är tecknat över tre år med möjlighet till förlängning.

Järvaveckan
Under årets Järvavecka fanns Fryshuset återigen på plats för att se till att ungas röster blev hörda i de politiska samtalen samt för att de skulle få bidra och vara delaktiga under veckan genom att skapa roliga och meningsfulla aktiviteter för målgruppen unga. Fryshusets arrangerade rundabordssamtal och seminarium med rubriker som till exempel ”Hur vi bygger ett tryggare Sverige tillsammans” och ”Unga och religion i morgondagens Sverige”, skateaktiviteter, FIFA-turneringar, prova-på musikproduktion, filmvisning samt uppträdanden och ungdomsmingel med mat och dryck.

Internationell spridning av Fryshusets metoder
I augusti publicerade The Guardian en artikel om Fredsambassadörerna Järva som handlar om att allt yngre barn rekryteras till gängkriminalitet i Sverige, men att flera insatser görs för att bryta mönstret.

Fredsambassadörerna Järva är ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) som Fryshuset har ingått med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning sedan januari 2022. Partnerskapet syftar till att skapa ökad trygghet genom att lära unga i Järva konfliktlösning- och medlingsmetoden DPC (Dialouge for Peaceful Change).

Donation från IKEA Sverige
I oktober meddelade IKEA Sverige att de donerar 5 miljoner kronor till Fryshusets förebyggande arbete för unga i Malmö. Donationen möjliggör att under två år utöka mötesplatsens öppettider, öka det uppsökande arbetet, samt utbilda fler unga ambassadörer som kan representera, möta och ge stöd till målgruppen.

You+Music
Tillsammans med Grammis, Spotify och Live Nation anordnade vi ännu en gång den stora musikmässan You+Music – en mässa där hela branschen gör sig tillgänglig för musikintresserade unga med kunskap, inspiration och nätverk. Mässan ägde rum i Stockholm och Göteborg.

Danscenter till Malmö
I november startade Danscenter Fryshuset Malmö. Till en början erbjuds Breaking, men ambitionen är att med tiden bredda utbudet.

Ung innovationskraft tas tillvara 
Verksamheten NextGen Solutions startades upp under året. Den ska ge unga, med ett extra fokus på unga tjejer, en plats där de med låg tröskel kan utveckla sina entreprenöriella kompetenser, idéer och passioner. Det möjliggörs med medel från Familjen Erling-Perssons Stiftelse och verksamheten kommer att finnas på Fryshusets olika mötesplatser runt om i landet.

Digital konferens: Samverkan, mobilisering och verktyg för att möta motorintresserad ungdom
Motorintresserad ungdom hade sin tredje konferens för intressenter och aktörer som möter motorintresserad ungdom. Det övergripande syftet var att inspirera till samverkan mellan kommuner, regioner, föreningar, motorklubbar, ungdomarna själva, med flera. Konferensen gavs konkreta verktyg och exempel på sådant arbete.

Årets mottagare av Anders Carlbergs minnespris är alla starka och betydelsefulla förebilder.
2023 års mottagare av Anders Carlbergs minnespris är alla viktiga och inspirerande förebilder som använder sitt ledarskap för att skapa förändring. De kämpar oförtröttligt mot fördomar och tuffa motgångar, de strider modigt och uthålligt för mänskliga rättigheter, demokrati, inkludering, och tolerans – så att alla människor kan hysa hopp om framtiden.

Årets Unga Förebild – Sara-Elvira Kuhmunen som brinner för det samiska folkets rättigheter är en viktig förebild för unga genom att med mod, beslutsamhet och kunskap utmana såväl industrijättar som den svenska staten, och kraftfullt fortsätter att kämpa för samers rättigheter och framtid.

Årets Påverkare – Amat Levin har gjort en betydande folkbildande insats, och har påverkat bilden av Afrikas historia genom sin forskning. Han har dessutom lyckats väcka intresse för historia bland många unga, och fått dem att känna att det berör dem.

Årets Revanschist – Loreen Talhaoui är en inspirationskälla för många och en symbol för modet att alltid följa sin egen väg. I en värld som kan vara orättvis och segregerad står pristagaren starkt för alla människors lika värde, och fungerar som en lysande ambassadör, både för Sverige och för människor världen över.

Hederspris för livsgärning – Claes Hultling är en person som genom hela sitt yrkesliv har drivits av en vilja att hjälpa andra, ofta människor som befinner sig på botten och har förlorat hoppet om ett meningsfullt liv och se en framtid. Som rehabiliteringsläkare arbetar han målmedvetet för medicinska och mänskliga rättigheter för människor i rullstol. Fryshuset ville med denna utmärkelse hylla och lyfta professor, läkare och samhällsdebattör Claes Hultlings enastående livsgärning i Anders Carlbergs anda.

Till alla våra besökare, vänner, sponsorer, samarbetspartners och medarbetare: ett stort varmt tack! Tillsammans har vi bidragit till att ännu fler unga får växa och utvecklas. 

God jul och ett gott nytt år önskar Fryshuset!