Emerich-Ingen föds till fascist, tävlar på Norska filmfestivalen Movies on War

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2023-11-17
verksamhet Vänd oss inte ryggen

Idag, den 17 november, visas Emerich – Ingen föds till fascist i tävlingsprogrammet på den årliga filmfestivalen Movies on war.

Festivalen äger rum i Eleverum, den plats Norges kung Håkon 1940 flydde till Hitler kom med sin begäran att landet skulle utnämna Qusiling (ledare för det norska nazistpartiet) till statsminister. Kungen hotar att abdikera ifall detta sker och flyr till Elverum, nära svenska gränsen. Hitler straffade Norge och Kung Håkon genom att bomba hela staden, endast ett enda hus fanns kvar. Efter kriget byggdes staden upp igen. Nu hedras minnet genom den årliga festivalen som har fred och försoning som syfte.

Vår film samsas med filmer som Oppenheimer och den högaktuella amerikanska dokumentären Corridor of Power, en film om den globala världspolitikens inblandning eller icke-inblandning i folkmord. Igår förde Norges fd utrikesminister samtal kring Sverige och Finlands Nato-ansökan. På denna lilla plats samlas världens stora frågor och det känns hedrande att de vill visa vår film på festivalen.