Fryshuset och MSB vill få unga att känna sig som en resurs i samhället

MSB och Fryshuset har inlett ett projekt för att stötta unga i att känna att de är en resurs för samhället, en del av Sveriges beredskap och att de behövs vid kriser i deras lokalsamhälle.

Projektet går ut på att under 2,5 år utbilda unga i krisberedskap, självkännedom och demokratiarbete. Under 2020 kommer projektet starta i Fryshusets regi i Malmö, Östra Göinge, Nybro, Göteborg och Stockholm. Utbildningarna ska stärka ungas självkänsla och skapa tillit och relationer med myndigheter som räddningstjänst och polis. Genom detta demokratistärkande arbete kan unga utvecklas och känna sig som en resurs för samhällets samt förstå sin egen roll i totalförsvaret.

Målet med projektet är att unga ska kunna bidra till att trygga sitt lokalsamhälle i samverkan med andra samhällsaktörer och de ska ha kunskap om sitt ansvar och möjligheter i totalförsvaret. De unga som utbildats ska agera som positiva förebilder i sitt lokalsamhälle och kunna hjälpa till vid kriser.

Läs mer om projektet som MSB finansierar på Fryshusets hemsida:
https://fryshuset.se/verksamhet/unga-fredsbyggare/

Frågor? Kontakta projektledare Maj Pettersson på maj.pettersson@fryshuset.se