Fryshusets kommentarer om den senaste tidens publicitet

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 3/3/2023

4 mars 2023

Expressen.se publicerade fredagen den 3 mars en artikel om Fryshuset som plockats upp direkt från Sydsvenska Dagbladet. Artikeln är en summering av en granskning, av Fryshusets tidigare avhopparinsats i Malmö, som Sydsvenskan gjort under januari-februari i år. Vi har tidigare vid flera tillfällen framför till Sydsvenskan att deras artiklar innehåller faktafel och att uppgifter är tagna ur sitt sammanhang, vilket sammantaget ger en felaktig bild av Fryshuset och våra verksamheter.

Vi upplever att Sydsvenskans granskning som helhet är ensidigt kritisk och kraftigt vinklad. Begäran om korrigering av felaktigheter både från oss och andra har lämnats utan åtgärd. Vi är förvånade över att Expressen vidarepublicerat denna artikel utan att vare sig granska fakta eller ens kontakta Fryshuset. Vi har även begärt korrigering av faktafel av Expressen, som de valt att inte beakta…. Läs hela artikeln här

Många faktafel i Expressens artikel om Fryshuset 

 

1 mars 2023

Fryshuset: ”Vi ska alltid följa regelverk, lagar och interna policys”

Sydsvenskan har den 1 mars publicerat en artikel med uppgifter om att avhopparverksamheten Passus vid tillfällen ska ha hjälpt klienter och personal att kringgå regelverk och exempelvis avlönat personer som har försörjningsstöd eller sjukersättning med presentkort, prylar och – i ett fall – hyresinbetalningar. Den här artikeln är en del av Sydsvenskans ensidigt negativa granskning av Fryshuset, som har pågått den senaste månaden. Läs mer om granskningen längre ner. 

Det stämmer att en klient i eftervård, som befann sig i ett socioekonomiskt svårt läge, fick stöttning av Passus för att inte riskera att falla tillbaka i kriminalitet. Det handlade om hjälp med hyran 2018. Klienten fick genom att vara volontär i verksamheten stöd till en meningsfull sysselsättning.

Det stämmer också att fram till 2020 användes presentkort i klientarbetet för att säkerställa att stödet gick till rätt sak, som till exempel mat och hygienartiklar. Vi har sedan dess frångått att arbeta med presentkort eftersom de är arbetskrävande att hantera och följa upp.

På grund av att avhopparverksamheten är komplex och varje klients situation unik, behöver våra medarbetare ibland agera snabbt för att lösa akuta situationer och i dessa situationer kan det hända att den fullständiga bilden saknas, till exempel när en klient akut har fått ett SL-kort.

– Våra medarbetare ska naturligtvis följa de regelverk som finns, och självklart gäller det även vad vi kommunicerar till våra klienter. Detta är helt grundläggande. Från Passus sida så vet vi i princip alltid när våra klienter ansöker om ekonomiskt bistånd. Det ingår i våra genomförandeplaner och vi hjälper dem ofta att få ihop underlag till deras ansökningar. Ibland har vi även kontakt med deras handläggare på ekonomiskt bistånd. Vi har ett pågående arbete med att se över våra rutiner kring egenkontroller och hur vi arbetar med vårt kvalificerade ledningssystem och uppföljningar av verksamheten, säger Lina Egeberg, Tf verksamhetschef Passus.

– Vi ska i alla våra verksamheter självklart följa regelverk, lagar och interna policys, allt annat är oacceptabelt. Vi ser självfallet mycket allvarligt på de uppgifter som har presenterats i media och vi gör en intern översyn av våra rutiner och riktlinjer, för att vid behov vidta åtgärder, säger Johan Oljeqvist, vd för Fryshuset.

Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende. Fryshuset bedriver ett 60-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige, där unga har möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete.

Läs Fryshusets kommentarer kring granskningen här:

Fryshuset välkomnar genomlysning av verksamheten i Malmö

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår