Öppet brev från Johan Oljeqvist, Fryshusets vd, med anledning av artikel i Sydsvenskan 

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2023-03-06

Idag har Sydsvenskan publicerat en artikel om Fryshuset och mitt agerande under interna möten. I artikeln förekommer det påståenden från anonyma källor och inspelningar från olika tidsperioder och sammanhang. Ett av samtalen har nu långt senare tagits ur kontext och publicerats i artikeln som målar upp en ensidig bild av en komplex situation, där jag uttryckt frustration. 

Det är viktigt att komma ihåg att Fryshuset arbetar med riskgrupper som många andra inte kan eller vågar jobba med. Vi tar oss medvetet an människor som har det tufft på olika sätt och de som ofta har en lång väg till något som kan kallas ett vanligt liv. Vi är stolta över att i samarbete med olika myndigheter ha hjälpt många människor under mer än 35 års tid. 

Fryshuset blir ibland kontaktade av myndigheter där vi får ta del av känslig information som innebär att organisationen måste agera för att undersöka om oegentligheter förekommit inom någon av våra verksamheter. När vi får sådana uppgifter följer Fryshuset alltid upp för att säkerställa att våra riktlinjer, policys och regelverk följs. Vi vill och har en skyldighet att agera på information som berör misstanke eller påståenden om oegentligheter.  

Det är fullt möjligt att jag och även andra personer under arbetsmöten har uttryckt frustration över såväl agerande från myndigheter som media. Vi har olika uppdrag och roller vilket innebär att våra uppfattningar och synsätt ibland går isär. Men det innebär inte att vi saknar förtroende för dem. Min generella bild av polisen och vårt samarbete är positiv. Polisen är viktiga för det vi gör, speciellt i avhopparverksamheten. Jag har respekt för polisens arbete och ser positivt på vårt samarbete.  

I artikeln påstås att ledningen aktivt tar kontakt med medarbetare som vi tror har varit i kontakt med journalister för att eftersöka källor. Detta stämmer inte. Fryshusets ledning har inte frågat medarbetare om de har lämnat uppgifter till media. Däremot har flera av de personer som har blivit kontaktade av Sydsvenskan själva kontaktat Fryshuset i efterhand. I intern kommunikation betonar vi vikten av medarbetares rätt att tala med media.

Som en del av vår interna utredning har vi tagit kontakt med befintliga och tidigare medarbetare kring olika områden i verksamheten med syfte att få reda på eventuella oegentligheter som vi tidigare inte haft kännedom om. Dessa samtal har aldrig rört huruvida anställda lämnat uppgifter till media. 

I intervjun beträffande inspelningarna ville reportern även att jag skulle kommentera en enskild tidigare medarbetare och detaljer kring dennes avslut och avtal. Vi kan inte gå närmare in på detaljer kring överenskomna avtal som gäller personal och personalärenden då vi fortfarande har ett arbetsgivaransvar både för nuvarande och tidigare anställda. Ytterst handlar det om att värna respekten och integriteten för individer.  

När Fryshuset, i egenskap av arbetsgivare, inte kommer överens med en medarbetare kring hur arbetet ska bedrivas, ser vi över framkomliga alternativ och diskuterar olika vägar att gå vidare. Det sker i samråd med fackliga företrädare, vår HR-avdelning, medarbetarens chef, och medarbetaren själv.

 

Johan Oljeqvist,
vd Fryshuset

Vid frågor och funderingar kontakta oss på kommunikation@fryshuset.se

Fryshusets kommentarer om den senaste tidens publicitet

Många faktafel i Expressens artikel 3 mars