Samarbetet mellan Fryshuset och Nybro Bostads AB förlängs

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2020-7-8
plats Nybro

Fryshuset och Nybro Bostads AB förlänger sitt samarbete med fem år, 2021-2025. Målsättningen är att bidra till att Nybro är en trygg och attraktiv plats för unga att bo och verka i samt att öka ungas framtidstro i kommunen.

Fryshuset har verkat i Kalmar län sedan 2010. År 2016 etablerades den första fysiska mötesplatsen i Nybro då Fryshuset och Nybro Bostadsaktiebolag (NBAB) gick in en ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP).

Sedan starten har fokus legat på att gemensamt utveckla arbetet med att skapa en positiv och utvecklande fritid för barn och unga i Nybro kommun. Att barn och unga känner sig delaktiga och att de har en självklar plats i samhället lägger grunden för att unga väljer att stanna kvar i Nybro, flytta till kommunen eller flytta tillbaka.

– Vi är jätteglada för att kunna fortsätta att utveckla det arbete vi under åren byggt upp tillsammans med NBAB. Gemensamt skapar vi förutsättningar för att alla barn och unga ska känna sig sedda, behövda och trygga i Nybro, säger Karolina Jerner, chef för regionen Småland/Öland på Fryshuset.

– Vi ser det som viktigt och nödvändigt att fortsätta med vårt samarbete för att bibehålla en kontinuitet i vårt uppstartade arbete sedan fem år tillbaka. Vi vill bidra till våra bostadsområden och till kommunen med den verksamhet som ger barn och ungdomar variationsrika och utvecklande aktiviteter med en god social och vänlig gemenskap. Vid en återblick på verksamheten ser vi med glädje hur många barn och ungdomar som har uppskattat och upplevt vår verksamhet meningsfull i vardagen, säger Sulev Pull, VD Nybro Bostads AB.

Fryshuset bedriver mötesplatsen i Kungshall året runt samt Gula Grillen under sommarsäsongen. Den primära målgruppen för verksamheten är unga i åldern 13-25 år men verksamheten arbetar också med barn i åldern 7-12 år, samt generationsöverskridande.

 

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.