Nyheter

Aktuellt om Fryshuset.

24 Apr - Nyhet

Fryshuset på Barnrättsdagarna

Kortfilmen 1000-kronors-loppet öppnar årets Barnrättsdagar i Örebro, en konferens med över 1000 deltagare från hela Sverige som sägs vara världens största barnrättskonferens. Temat på årets konferens är Barns rätt till jämlika uppväxtvillkor.

Personal från Fryshusets familjehem deltar som föreläsare om Barns rättigheter på sin fritid.

Fryshuset har även varit med och tagit fram en kortfilm inför Barnrättsdagarna tillsammans med Allmänna Barnhuset och Barnombudsmannen. Det är en remake av den amerikanska filmen “100 dollar race” men har anpassats efter svenska förhållanden idag.

Maria Bolme från Fryshuset står för manus och regi.