Nyheter

Aktuellt om Fryshuset.

19 Jun - Nyhet

”Generation Jobb”– Ungas syn på jobb och arbetsmarknad 2018

Insight intelligence kommer nu med en ny undersökning om ungas syn på jobb och arbetsmarknad. Undersökningen genomfördes av SIFO tillsammans med bland annat Fryshuset som bidragit med samtal och frågor till undersökningen som 1000 svenskar mellan 16–30 år svarade på.

Undersökningen visar att fler unga känner sig trygga på arbetsmarknaden. Andelen som svarar det har ökat med nio procentenheter sedan 2014. Andelen som tycker att det är lätt för unga att få ett jobb idag har också ökat, med hela 16 procentenheter under de senaste tre åren. Samtidigt finns utmaningar. Årets rapport visar att 38 % av unga ser det som den största utmaningen att över huvud taget få in en fot.

— De flesta är glada att det har blivit bättre resultat och fler ungdomar får arbete, men det finns grupper som faktiskt ökar sitt utanförskap: tredjelandsfödda kvinnor samt ungdomar utan fullgod skolgång. I den gruppen utmärker sig tredjelandsmedborgare eller de med föräldrar från tredje land. Vi vill utmana företag att vi tillsammans måste hjälpas åt. Om det är någon gång man skall satsa på att göra en insats här så är det ju nu, när konjunkturen är på topp, säger Karolina Jerner, ansvarig för undersökningen från Fryshuset.

Undersökningen visar vidare att synen, optimismen och attityderna till arbetsmarknaden skiljer sig dels beroende på utbildningsnivå och ålder men också i stor utsträckning på kön. Män mellan 23 och 26 år tycker i dubbelt så stor utsträckning som kvinnor i samma ålder att det är lätt för unga att få ett jobb idag.

— Fortfarande syns det tydligt att tjejer har ett sämre självförtroende på arbetsmarknaden. Trots #metoo och allt fokus på tjejers rätt till sin egen framtid. I statistiken syntes det tydligt på att ex. fler killar kunde tänka sig att bli ”VD” kontra ”assistent” – medan tjejer var tvärtom – fler tjejer kunde tänka sig bli ”assistent” kontra ”VD”, säger Karolina.

Det är fler som tycker att det är svårt för unga att få sitt första jobb (40 %) än det är som tycker att det är svårt för unga att få jobb generellt (29 %), vilket bekräftar den upplevda utmaningen för unga att ta sig in på arbetsmarknaden, den så kallade ”tröskeln”.

Det viktigaste för de unga i jobbsammanhang var trevliga kollegor, trygghet och flexibilitet, det prioriteras före hög lön. Unga i dag föredrar alltså sannolikt en tillsvidareanställning med möjlighet att arbeta flexibelt framför många andra anställningsformer.

Läs hela undersökningen här!

Frågor? Kontakta Karolina Jerner, karolina.jerner@fryshuset.se