Nyheter

Aktuellt om Fryshuset.

12 Feb - Nyhet

Stockholm stad och Gålöstiftelsen satsar 12,5 miljoner på unga i Järva

Fryshuset har fått löfte om 10 miljoner kronor från Stockholm stad och 2,5 miljoner från Gålöstiftelsen för att arbeta förebyggande och främjande med barn och unga i Järva-området.

– Vi träffar många unga som har tappat tilltron till de vuxna och samhället. Vi vill erbjuda positiva alternativ som jobb, studier och meningsfulla fritidsaktiviteter, samt möjligheter att påverka sin närmiljö på ett positivt sätt. Här har Fryshuset ett viktigt arbete att göra. Det här samverkansprojektet med Stockholms stad, som Gålöstiftelsen är med och finansierar, ger oss möjligheter att göra det på ett långsiktigt sätt, säger Johan Oljeqvist.

Satsningen omfattar stora delar av Järva-området. Hittills jobbar Fryshuset i Husby, och nu breddas fokus till även Rinkeby och Tensta. Avsikten är att det ska vara ett långsiktigt arbete. Förutom finansieringen från Stockholm stad går Fryshuset in med annan finansiering i satsningen, där Gålöstiftelsen står för 2,5 miljoner kronor med möjlighet till fortsättning i flera år.

– Vi har ännu inte bestämt i detalj hur vi ska jobba. Vad vi ska göra kommer vi att ta fram tillsammans med stadsdelarna. Det vi gör ska vara lokalt förankrat. Lösningarna finns i orten, och det handlar om att ge unga kraft och möjlighet att själva förändra. Vi är en av flera pusselbitar som jobbar för att göra det bättre för unga i Järva, säger Peppe Boroodjeni, chef för Fryshuset i Husby.

Läs mer om alla trygghetsskapande åtgärder från Stockholms stad här. 

Kontakt: Linda Hultberg, presskontakt, Fryshuset Husby, tel. 076-001 06 15, linda.hultberg@fryshuset.se