Nyheter

Aktuellt om Fryshuset.

14 Mar - Nyhet

Tro, hopp och pengar 2018 – ny rapport från SEB och ungdomar.se

Enligt en undersökning som ungdomar.se gjort tillsammans med SEB så ser hälften av alla de tillfrågade unga ljust på sin ekonomiska framtid

Nästan 3000 personer i åldrarna mellan 13-24 år har svarat på en enkät som Ungdomar.se har gjort i samarbete med SEB. I den kom det bland annat fram att hälften ser ljust på sin egen ekonomiska framtid. Fler killar än tjejer ser ljust på sin egen ekonomiska framtid. Rapporten visar också att 62% sparar pengar varje månad och att den egna ekonomin påverkar den psykiska hälsan bland unga. 67% upplever att de blir lyckligare av mer pengar.

Men den kanske viktigaste upptäckten är att grunden till att se ljust på sin egen ekonomiska framtid är kunskap! De som upplever att de har god ekonomisk kunskap ser också ljust på sin framtid. Det är även dessa som sparar och har en plan med sin ekonomi. 73% tänker på sin ekonomiska framtid när de gör val i livet. 18% anser att de har dålig ekonomisk kunskap.

– Här har vi alla ett ansvar att rusta unga med de verktyg och den kunskap de behöver och efterfrågar. Genom att ge unga rätt förutsättningar ger vi dem också förhoppningsvis en ljus syn på framtiden. Den kunskap unga får i skolan räcker uppenbarligen inte till utan andra insatser behövs, säger Johan Oljeqvist, VD för Fryshuset och Jens Magnusson, privatekonom på SEB.

 

Vill du läsa rapporten i sin helhet hittar du den här

Om rapporten:

För andra året i rad släpper Fryshuset och Ungdo­mar.se i samarbete med SEB rapporten Tro, hopp & pengar – en rapport där unga ger sin syn på ekonomi. Syftet med rapporten är att ge unga en möjlighet att göra sina röster hörda och att ge en bild av hur unga ser på lycka och mående kopplat till ekonomi. Samt vilka kunskaper unga har idag, vilka de saknar och hur vi på bästa sätt kan bidra med verktyg som de behöver för att bygga en trygg och hållbar privat­ ekonomi.