Om Fryshuset

Vad Fryshuset är, gör och tror på.

Vision och värdegrund

VISION

”Vi gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen”

 

VÄRDEGRUND

Fryshuset har en unik värdegrund som värkts fram under Fryshusets drygt trettioåriga historia. Värdegrunden är förankrad djupt ner i organisationen och började växa som ett outtalat regelverk för hur personer med olika värderingar, från olika ungdomskulturer och miljöer skulle kunna enas under ett och samma tak. Fryshusets värdegrund står för den handlingskraft som finns i hela organisationen och den starka övertygelsen om att all energi är positiv bara förutsättningarna finns för att rikta den åt rätt håll.

”Vi ger uppmuntran, förtroende och ansvar. Det bygger kunskap och självkänsla som lyfter fram individens inneboende kraft ”

”Vi lyssnar på vad som händer i samhället och agerar direkt. Vi är inte rädda för det som är nytt och okänt. Vi ser möjligheter och mobiliserar krafter där andra ser problem. Vi provar oss fram, korrigerar och förbättrar ständigt våra metoder ”

”Vi utgår från individens behov. Här står dörren alltid på glänt för den som vill engagera och utveckla sig, oavsett bakgrund”

”Vi tror på respektfulla möten där lusten att delta och gemensamma intressen överbryggar alla motsättningar, olikheter och ökar förståelsen”

Stöd Fryshuset

Hjälp oss att hjälpa unga! Arbeta som volontär, ge en gåva eller bli vår sponsor.