image

Om Fryshuset i Nybro

Fryshuset Nybro arbetar utifrån en gemensam tro på respekt­fulla möten där lusten att delta samt gemensamma intressen överbryggar motsätt­ningar och olikheter samt ökar förståelsen.

Mötesplatsen i Nybro handlar om att ta tillvara passionen hos ungdomar. Vi skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. Att mötas, samtala, coacha ungdomarna där de befinner sig, mitt i vardagen och utifrån deras förutsättningar.  Tillsammans kan vi åstadkomma nya goda möten och berikande miljöer för unga, för vuxna som arbetar med unga och mellan generationer. Unga får då goda förutsättningar att bidra till samhället och andra medmänniskor, att vara med­skapande till sin egna goda uppväxt, ett gott liv och ett hållbart samhälle såväl just nu som i framtiden i Nybro kommun.

Mötesplatsen i Nybro drivs som ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Fryshuset och Nybro Bostäder AB (NBAB). Det övergripande syftet med denna IOP är att fortsätta det utvecklingsarbete mellan Fryshuset och NBAB som påbörjades 2016. Det innebär att invånarna i Nybro genom partnerskapet med NBAB får ta del av den kompetens, metoder och nätverk som Fryshuset har att erbjuda i sina verksamhetsområden. Fryshuset utgår från mötesplatsen i Kungshall med aktiviteter och ledarledd verksamhet för barn och unga.

Målsättningen med insatserna är att bidra till att Nybro är en trygg och attraktiv plats för unga att bo och verka i samt att öka deras framtidstro i kommunen. Fryshuset tror på unga och är extra uppmärksamma på unga som lever i eller riskerar att hamna i utanförskap. Därför ingår det i målen att vi är särskilt lyhörda för dessa ungas behov och ser själva eller i samarbete med andra till att skapa förutsättningar för att möjliggöra en positiv förflyttning.

Delaktighetstrappan

Delaktighetstrappan