Story

Hur känns det att Gösta tilldelas Anders Carlbergs hederspris för livsgärning?
– Jag är stolt över min far. Han är väl värd hederspriset för sin livsgärning, vilket genomsyrade allt han gjorde. Han följde sina ideal mycket strikt, levde som han lärde. Lättsinnig och lekfull var han med barn och husdjur, vilket vi hade huset fullt av under min barndom. När vi andra i familjen slappade med kortspel eller deckare förkovrade sig pappa Gösta med Martin Buber, Bertrand Russel och andra stora tänkare. Ett av min fars talesätt var: ”Så länge man lever har man ett uppdrag.”

Vad låg bakom Göstas engagemang?
– Han såg ojämlikheten på nära håll från det att han var mycket liten. Hur de svaga och fattiga fick kröka rygg för överheten. Hans farföräldrar som fostrade honom under barndomen var rättskaffens personer med anseende i byn där han växte upp. Han sade också: ”Yrkesarbete har hindrat många från att uträtta viktigare saker.”

– Min bror Lasse föddes med en cp-skada och det ökade pappas engagemang för de utsatta ytterligare. Så klart.

Vilka samhällsfrågor låg Gösta varmast om hjärtat?
– Demokratifrågor och alla människors lika värde. Han talade ofta om att vi alla borde ”demokratisera demokratin”. I de frågorna hade han en högkänslighet vilket genomsyrade det mesta han tänkte eller talade om.

Vad hade Gösta för relation till Fryshuset?
– Jag vet att han blev inbjuden av bland andra Arne Danner, som använde honom som en vis man som kunde lyssna och kommentera med erfarenheter från sitt långa liv. Han bör också ha berättat om sina egna upplevelser, som den synnerligen goda berättare han var.

Vad hade han för privata intressen?
– Min far var mycket sportintresserad, fotboll, friidrott, bandy och längdskidåkning. Långt upp i åren motionerade han ivrigt, han tränade med sin rullator på Danvikshem även när han fick problem med balansen. Han läste mycket, folkbildning så klart, studerade filosofiska problem, läste avancerade avhandlingar bland annat om jämställdhet i världen, om socialt kapital och om olika religiösa trosriktningar. Det senare trots att han var ateist.

Var tror du att Gösta hade önskat att se för förändring i världen?
– Han såg absolut ungdomar som bärare av goda engagemang, som hopp för världen och oumbärliga för vår gemensamma framtid och överlevnad. Han var duktig på att entusiasmera barn och unga, han lyssnade på dem och lät dem komma fram med vad de kunde bidra med.

Vad betydde det för Gösta att engagera sig på de sätt han gjorde?
– Min far levde för engagemanget, och nyfikenheten som han bar med sig ända tills tröttheten tog överhand de sista dagarna han levde. För övrigt dog han frisk, han hade aldrig varit sjuk på minsta vis. Kanske hade han nån släng av fotsvamp, tror jag!

Text: Fryshuset
Foto: Per-Anders Eriksson

Fryshusets grundare Anders Carlberg inspirerade människor att praktisera medmänskligt mod, att tro på sig själva och våga växa även då ingen annan trodde att det fanns en chans att lyckas. Anders Carlberg avled i januari 2013. För att hylla hans minne skapades en minnesfond. Minnespriset delades ut första gången 2016. Fryshuset önskar med Anders Carlbergs minnespris inspirera andra till handlingar i Anders anda och visa att alla kan påverka och göra skillnad i samhället. Läs mer om 2020 års pristagare här.