Story

– Det är stort att få ett pris i Anders Carlbergs anda och jag känner glädje, tacksamhet och stolthet över att ha bidragit till någonting. Jag har haft nöjet att vara på Fryshuset några gånger och har stor respekt för verksamheten. Ordet livsgärning väcker tankar om att jag nu är i ett nytt skede av livet och att varje livsgärning är ett resultat av mångas goda samverkan. Alla de som hjälpt mig utveckla mina gåvor är delaktiga i det här priset.

Antje Jackélen är uppvuxen i Tyskland om kom till Sverige som utbytesstudent. I Uppsala träffade hon Heinz, som hon senare gifte sig med och de blev kvar i Sverige. Hon prästvigdes i Stockholms stift och hon arbetade efter det i Tyresö innan familjen flyttade till Skåne. Hon doktorerade vid Lunds universitet med en avhandling som handlar om synen på tid och evighet inom naturvetenskapen och teologin. Under en tid var familjen bosatt i Chicago, där hon forskade och undervisade innan hon tillträdde som biskop i Lund. 2014 valdes hon till ärkebiskop. Som ärkebiskop har hon varit aktiv som debattör och opinionsbildare och har varit en flitig användare av sociala medier.

– Religion är också kommunikation och kyrkan har alltid använt de medel som finns till buds. Kyrkan har skrivit texter, tryckt böcker, använt telefonen som kommunikationsmedel och det var självklart att använda sociala medier. Jag var relativt tidig på Twitter, sedan skapade mina medarbetare en sida på Facebook och senare började jag med Instagram.

Som ärkebiskop har Antje Jackelén talat mycket om utmaningarna i vår samtid, som den ökade polariseringen mellan olika grupper i samhället och vetenskapsförakt. Under hennes tid som ärkebiskop har Svenska kyrkan också offentligt bett om ursäkt till det samiska folket för historiska övergrepp.

– Jag har uttalat ursäkten två gånger. En gång i Uppsala domkyrka, som i kyrkans värld är maktens centrum, och en andra gång i Luleå domkyrka, i Sápmi. Det har varit bra att göra det två gånger och på två platser. Det markerar att vi måste fortsätta vår försoningsprocess.

Antje Jackelén lämnar sitt uppdrag som ärkebiskop samtidigt som vi befinner oss i oroliga tider, både i Sverige och internationellt. Till unga som tycker att framtiden känns oviss säger hon:

– Vi lever i oroliga tider, men det är en god anledning att medvetet odla hopp. Att hoppas är en medveten handling! Hoppet är en gåva, men det är också en muskel som vi kan träna. Vi kan använda vår frustration och vrede över det som inte är bra och det finns en stor kraft i vad vi kan skapa tillsammans.

***

Antje Jackelén var ärkebiskop i Svenska kyrkan under åren 2014–2022. Hon var den första kvinnan i detta ämbete och Sveriges 70:e ärkebiskop. Den 30 oktober i år lade hon ner biskopsstaven och gick i pension. Antje Jackelén är född i Herdecke i Tyskland och har verkat som präst i Svenska kyrkan i mer än 40 år. Idag är hon bosatt i Uppsala.

Om Anders Carlbergs Minnespris
Fryshusets grundare Anders Carlberg inspirerade människor att praktisera medmänskligt mod, att tro på sig själva och våga växa även då ingen annan trodde att det fanns en chans att lyckas. Anders Carlberg avled i januari 2013. För att hylla hans minne skapades en minnesfond. Minnespriset delades ut första gången 2016.

Priset delas ut som hederspriserna ”Årets påverkare” och ”Årets revanschist”, och som stipendium till ”Årets unga förebild”, samt när juryn så bedömer, ett hederspris för ”Livsgärning”. Läs mer här.

Foto: Magnus Aronson / Ikon