Story

– Jag är 23 år, född och bosatt i Jokkmokk. Sedan 2021 är jag ordförande i det samiska ungdomsförbundet Sáminuorra. Jag blev invald i Sáminuorras styrelse 2018 och utsedd till ordförande 2021, berättar Sara-Elvira.

Organisationen Sáminuorra grundades för 60 år sedan för att stödja samiska barn och ungdomars intressen och rättigheter. Organisationen har idag ungefär 450 medlemmar. Centrala frågor för organisationen är klimatfrågan, den gröna omställningen och språkfrågor. En annan viktig fråga är unga samers hälsa och välbefinnande.

Sara-Elvira berättar att förbundets medlemmar finns representerade i olika referensgrupper och styrelser. De arbetar framför allt med att skapa mötesplatser och driva olika intressefrågor.

– Vi har en ungdomskonferens varje år i samband med vårt förbundsmöte. Det är så skönt att bara få vara oss själva och umgås. Att vi är i majoritet, säger Sara-Elvira.

Internationell samverkan

Lobbyarbetet bedrivs inte bara i Sverige utan även internationellt. Sara-Elvira deltog nyligen i en internationell ungdomskonferens för urfolk, i Rom. FN har ett permanent forum för dessa frågor, UNGIYF – United Nations Global Indigenous Youth Forum, och Sara-Elvira säger att det finns många likheter mellan grupperna.

– Bland annat den starka relationen till naturen, att vi möter exploatering, den gröna omställningen som leder till att våra områden exploateras ännu mer, och mycket mera, säger hon.

En av de frågor som berör unga samer starkast idag är ”den gröna kolonialismen”, enligt Sara-Elvira. Men hon tycker också att det är viktigt att se det positiva, att många unga samer idag har insett att de kan påverka samhället och har blivit mer aktiva.

Energifrågan engagerar

Sara-Elvira är själv mycket engagerad i energifrågan med fokus på industrin och dess krav på resurser. Hon anser att industrin ofta saknar fokus på de sociala frågorna.

– Vad finns det kvar sedan när vi har uttömt alla resurser i ett område? När vi har grävt upp allt, och byggt upp alla kraftverk. Vad finns kvar då? Det är kontraproduktivt! I Kiruna till exempel finns det stora problem i samhället; det brister inom skola, vård och omsorg. Det sociala stödet saknas. Samtidigt fortsätter uttömmandet av resurser från gruvorna, säger hon.

Sara-Elvira bor i Jokkmokk och har svårt att se sig själv bo någon annanstans. Hon kommer från en renskötarfamilj, och den samiska identiteten är viktig för henne.

– Det är mitt hem, min identitet och min vardag. Vi har blivit förtryckta av svenska staten. Vårt folk har kämpat så hårt. Vi finns kvar trots att man förbjöd språket, jojken och vår religion. Vi har överlevt trots allt, och våra starka förfäder har kämpat för oss, säger hon.

Musiken är mitt första språk

– Musiken har alltid funnits i mitt liv. Jag jojkade innan jag kunde prata. Det var något jag verkligen tyckte om, och det var bra när man inte kan uttrycka känslor med ord. Jag var 13 år då jag deltog för första gången i Sáminuorras konsert Nuoraid Lávdi, och det var genom detta jag för första gången kom i kontakt med Sáminuorra. Så musiken har betytt mycket för mig, säger hon.

Sara-Elvira kom på andra plats i Sami Grand Prix 2022 med jojken Čuvggodit, som betyder vetskapen om att det kommer att ljusna, och det var samma jojk som hon ställde upp med i Idol där hon direktkvalificerade sig för Slutaudition.

– Jag blev mycket fint bemött i Idol. Juryn beskrev mitt framträdande som ”magiskt”. Det fina med jojken är att man inte behöver förstå ord för att bli berörd. Man kan jojka en människa eller något i naturen. Musiken är ett komplement när man jobbar med svåra frågor. På ett sätt är musiken mitt första språk, avslutar Sara-Elvira.

Om Anders Carlbergs minnespris
Fryshusets grundare Anders Carlberg inspirerade människor att praktisera medmänskligt mod, att tro på sig själva och våga växa även då ingen annan trodde att det fanns en chans att lyckas. Anders Carlberg avled i januari 2013. För att hylla hans minne skapades en minnesfond. Minnespriset delades ut första gången 2016.

Priset delas ut som hederspriserna ”Årets påverkare” och ”Årets revanschist”, och som stipendium till ”Årets unga förebild”, samt när juryn så bedömer, ett hederspris för ”Livsgärning”. Läs mer här.

Foto: Skiftet