Story

– Jag kunde av förklarliga skäl inte fortsätta mitt arbete som narkosläkare, men jag kände att jag ville fortsätta att arbeta som läkare och hjälpa andra som hade skadat ryggmärgen. Därför startade jag tillsammans med kollegan Richard Levi stiftelsen Spinalis, och senare Spinaliskliniken, berättar Claes.

Idag drivs Spinaliskliniken av Aleris och har cirka 1500 patienter med ryggmärgsskada. Man  bedriver poliklinisk verksamhet och aktiv forskning. Stiftelsen Spinalis har även öppnat kliniker i Afrika. Claes Hultling har också skrivit cirka tio böcker om sina erfarenheter.

Internationellt arbete

– Stiftelsen Spinalis har varit med och startat två kliniker i Afrika – i Botswana, Namibia och förhoppningsvis snart även i Zambia, med stöd av bland annat SIDA.

För de som vill veta mer om det arbetet tipsar Claes om en dokumentärfilm av Folke Rydén som heter ”Med bruten nacke i Afrika” (på engelska ”Africa with a Broken Neck”).

I Kenya, Tanzania och Malawi stöder Spinalis indirekt rehab-kliniker för ryggmärgsskadade, berättar Claes.

– Det internationella arbetet har gjort att livet har fått ett annat perspektiv. Det har varit viktigt för mig, säger Claes.

Tidigare i år fick kliniken i Solna besök av Olena Zelenska. Claes berättar att det finns intresse för att översätta Spinalis-handboken till ukrainska. En stor insats gjordes 1991 då Gro Harlem Brundtlands kommission uppmärksammade att det fanns 500 ryggmärgsskadade efter Balkankrigen, minns Claes.

Det finns ett liv efter skadan

Claes berättar att många av Spinalis patienter är unga, och att omkring 80 procent är män.

– Det jag strävar efter i mina föreläsningar och mina böcker är att ingjuta hopp om ett liv efter skadan som är värt att leva. Att visa att det finns ett liv efter skadan.

Claes anser att det innebär ett stort mervärde att ha egen erfarenhet och veta vad det innebär att vara ryggmärgsskadad. Att det handlar om trovärdighet.

Fryshuset och Anders Carlberg

Claes har ofta synts på Fryshuset genom åren, där han har medverkat både som föredragshållare och deltagare i olika seminarier. Claes berättar att han och Anders Carlberg brukade träffas regelbundet på morgonmöten på ett studieförbund, och att de båda var med och startade S-föreningen S2000 för mer än 20 år sedan.

– Anders var en stor förebild för mig. Han berättade ofta för mig om sina olika initiativ inom Fryshuset. Jag känner också Alejandro Sinisalo som utsågs till ung förebild och minnespristagare 2017.

Unga behöver ett sammanhang

På frågan vad som driver honom i sitt arbete svarar Claes att det är viktigt att visa nyskadade att de kan göra saker de kanske inte tror att de klarar, och han refererar också till det som var kärnan i mycket av Anders arbete – vikten av att ge unga ett sammanhang.

– Jag har startat Eskader-seglingar för personer som sitter i rullstol. Men det kan också handla om att peppa folk till jobb som handlar om att hjälpa till, att bli sedd, att finnas i ett sammanhang. Det är otroligt viktigt för alla människor. De behöver känna att de är inkluderade i samhället, säger Claes.

Samhället behöver ta ansvar för välfärden

Claes berättar hur han och Anders talade på seminarier med chefer inom vården, bland annat på temat ”Välfärd”. Och hur viktigt det är att också cheferna förstår att de är en del av pusslet.

– Vi ställde frågor om hur vi kan minska klyftorna i samhället, hur medmänsklighet måste bäras, hur vi kan minska utanförskap och i stället stärka inkludering.

Claes är övertygad om att vi måste våga inkludera människor och inte vara rädda, och att goda förebilder måste få ta plats.

– Jag har ägnat ett helt liv åt att berätta om vikten av ansvar för vår gemensamma välfärd, och har ofta fått kämpa mot konservativa uppfattningar. Det måste bli tydligt att det etablerade samhället vill stötta välfärden. Allt måste inte ge profit, men alla har mycket att vinna på ett starkt samhälleligt engagemang. Vi måste ta ställning för oss själva och vår omvärld och våga stå upp för vad som är rätt, avslutar Claes.

Om Anders Carlbergs minnespris
Fryshusets grundare Anders Carlberg inspirerade människor att praktisera medmänskligt mod, att tro på sig själva och våga växa även då ingen annan trodde att det fanns en chans att lyckas. Anders Carlberg avled i januari 2013. För att hylla hans minne skapades en minnesfond. Minnespriset delades ut första gången 2016.

Priset delas ut som hederspriserna ”Årets påverkare” och ”Årets revanschist”, och som stipendium till ”Årets unga förebild”, samt när juryn så bedömer, ett hederspris för ”Livsgärning”. Läs mer här.

Foto: Spinalis

Om du vill komma i kontakt med Claes Hultling går det bra att kontakta honom direkt på claes@spinalis.se eller på mobil 070-730 8640