Om CIDES

Det dödliga våldet bland unga i våra mest utsatta områden ökar. Vi vill bjuda in till samtal för att hitta lösningar på den situation som vi nu ser.

Vårt nätverk
CIDES samlar samhällets krafter mot det dödliga våldet bland unga, genom nätverksträffar för yrkesverksamma och privatpersoner som vill engagera sig och gemensamt hitta konkreta lösningar på gängkriminalitet. I vårt nätverk finns socionomer, lärare, kuratorer, jurister samt representanter från Socialstyrelsen, polisen, kriminalvården, universitet och högskolor, Riksdagen och inte minst, andra projekt inom den ideella sektorn. Föreläsningar och seminarier Vi håller utbildningar och föreläsningar för att ge praktisk kunskap i hur man motverkar bildandet av destruktiva konstellationer, minskar nyrekrytering och underlättar för avhoppare. I våra utbildningar får du lära dig om radikalisering, avhopp, extremistiska miljöer, maskulinitet och våld. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Våra föreläsningar och seminarier kan användas direkt i verksamheter med människor, för t ex yrkesverksamma inom skolor, Polisen, Kriminalvården, Räddningstjänsten och polisen, men även olika förebyggande verksamheter.

Vänd dem inte ryggen – En ekonomisk rapport om destruktiva grupperingar
I vår rapport ”Vänd dem inte ryggen” gör vi en ekonomisk granskning av gängkriminalitet och engagemang i vit makt-miljön. Vi visar på det samhällsekonomiska utfallet av att utföra eller inte utföra sociala insatser och visar den ekonomiska nyttan av förebyggande satsningar.