image

Om DPC

Fryshuset använder sig av medlings- och konflikthanteringsmetoden Dialogue for Peaceful Change (DPC). Metoden har utvecklats av internationella experter inom medling och konflikthantering på fredscentret Corrymeela i Nordirland.

Dialogue for Peaceful Change (DPC) har utvecklats av internationella experter inom medling och konflikthantering på fredscentret Corrymeela i Nordirland. Erfarenheten från det långa inbördeskriget lade grunden för denna metod som vi använder inom flera olika projekt och verksamheter på Fryshuset. Vi ökar förståelsen för hur konflikter fungerar, både biologiskt och socialt, och hur de hänger ihop med motstånd till förändring och förser unga med nödvändiga verktyg för att kunna hantera och framförallt förebygga konflikter, genom bland annat medlande kommunikation.

Målet med Dialogue for Peaceful Change är i förlängningen ett fredligare samhälle, där unga kan leva utan rädslor, polarisering och kränkningar. Att stärka unga som aktörer i sina egna liv och i samhället tror vi är en förutsättning för att lyckas.

Läs om DPC på Socialstyrelsens hemsida

Metoden ger:

 • Ökad kunskap och förståelse för varför konflikter uppstår och eskalerar
 • Nya verktyg i konflikthantering och medling
 • Ett stärkt självförtroende och känsla av aktörskap när det kommer till konflikthantering och trygghetsskapande.

Metoden lär ut följande: 

 1. Vad är en konflikt?
  Vad har deltagarna för erfarenheter av att se eller befinna sig i konflikt? Denna del består av en blandning av aktiviteter, reflektion och teori.
 2. Hur fungerar en konflikt?
  Deltagarna lär sig varför konflikter uppstår och vad är det som driver dem ur ett biologiskt och socialt perspektiv och hur de ofta hänger ihop med ett motstånd till förändring. Vi går igenom teorin bakom medlande kommunikation.
 3. Verktyg
  Deltagarna lär sig en rad olika verktyg som kan användas i konfliktsituationer både i arbetet och privatlivet. Bland annat en 6-stegs metod i medling, hur man tillämpar en medlande kommunikation, parafrasering och empatiskt lyssnande.
 4. Praktik och övning
  Deltagarna får möjlighet att öva på konfliktlösning och medling bland annat genom att iscensätta konfliktsituationer med coaching av våra utbildare. De får göra en plan för hur kunskapen de fått under utbildningen kan användas vidare, genom att skapa egna projekt, samarbeten eller utbyten med andra organisationer och aktörer i samhället.

Ta metoden till din organisation!
Hör av dig till projektledare Sarah Dolah:
sarah.dolah@fryshuset.se
+4676 001 06 44
www.dialogueforpeacefulchange.org

 

Tack till Postkodlotteriet möjliggjort att vi kunnat implementera denna metod på Fryshuset och i Sverige.