image

Motorintresserad ungdom

Motorintresserad ungdom (MIU) är en verksamhet för unga som älskar motorer och bilar! Vi erbjuder en trygg mötesplats för alla unga med motorintresse där de kan utöva och utveckla sin passion men även sig själva.

Motorintresserad ungdom startades som ett Allmänna arvsfonden-projekt 2019-2022. Numera finns vi i Torsås, Östra Göinge och Oskarshamn. Huvudfokus i vår verksamhet är att skapa trygga mötesplatser för unga som utgår från deras behov och visioner. Vi jobbar för att skapa delaktighet och inkludering i samhället för målgruppen samt för att utveckla den lokala orten. Vi ser ett tidigt motorintresse som en fördel på arbetsmarknaden och vill skapa en god motorkultur för unga som de kan ta med sig in i sina framtida karriärer.

Vår huvudsakliga målgrupp är unga mellan 13–25 år med intresse för A-traktorer, EPA-traktorer och bilar. Tillsammans med unga skapar vi mötesplatser för att anordna event och bygga/meka med fordon. Förutom att våra deltagare för hålla på med något de älskar så byggs även värdefull teknisk kompetens upp. På varje plats där projektet drivs utbildar vi unga team som själva får planera och arrangera aktiviteter och samtidigt utforma sin egna verksamhet. Vi vill ge unga en chans att genom sin passion själva utvecklas till ledare, på trygga mötesplatser med vuxna förebilder närvarande. 

Sedan 2018 har antalet A-traktorer i Sverige fördubblats. Då motorintresset ökar och går lägre ner i åldrarna finns det ett växande behov av fler mötesplatser där unga får möjlighet att utöva sin passion. Vi tror starkt att tillgång till en trygg mötesplats med utrymme att kunna utöva sitt intresse och passion ger unga en meningsfull fritid och en bättre fysisk och psykisk hälsa.

Kontakt

address

Besöksadress

Gullbernavägen 13
37147 Karlskrona
contact

Tomas Wallengren

Projektledare, Ungdomsledare
+46733388659