image

Om oss

Tillsammans för Sverige är en verksamhet på Fryshuset med inriktning på interreligiös vägledning och utbildning bland unga med syfte att motverka främlingsfientlighet, rasism och extremism. Projektet utgår från de mänskliga rättigheterna och vill visa hur religion kan vara en väg till integration och en växtkraft för unga i arbetet för fred och förståelse.

Våra mål

– Att åstadkomma en djupare förståelse för ”den andra” och undanröja missuppfattningar
och fördomar mellan människor i samhället.
– Att ge stöd och vägledning till unga som vill fördjupa sin tro och använda den som
växtkraft i arbetet för fred och förståelse.
– Att förebygga konfrontationer vid mötet mellan olika religioner och grupper i samhället
för att motverka xenofobi, antisemitism, islamofobi, västfobi och kristofobi.
– Att debattera och skapa förståelse kring kvinnors ställning i religionerna.
– Att initiera samarbete med olika organisationer och samfund kring mångfald, demokrati
och samlevnad.
– Att skapa en fördjupad debatt och nyansering i media kring religioner.

Historia

Tillsammans för Sverige startades på initiativ av imamen Othman Al Tawalbeh och prästen Maria Kjellsdotter Rydinger den 8 mars 2011 med stöd av flera samfund och religiösa organisationer. Bland annat; Svenska kyrkan, Sofia församling, Judiska församlingen, Islamiska förbundet, Ibn Rushd, Sensus och Sveriges unga Dharmis och Ashavaner.

De första åren bidrog ett 20-tal unga med att ta fram metoder och verksamheter alltifrån ledarskapsutbildning, tjejgrupp, skolprogram till religionsmottagning och läger. Under åren har Tillsammans för Sverige mött över 30 000 elever och utbildat över 750 unga i våra metoder och ledarskapsprogram så att de kan vara ute och hålla workshops i skolor och bidra i med kunskap i olika sammanhang. Metoder och verksamheter har spridit sig till andra delar av Sverige där man startat liknande verksamheter bland annat i; Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Verksamheten har också varit med och startat upp Tillsammans för Finland och Sammen för Norge

För att få inspiration och utveckla verksamheter och metoder har vi bland annat samarbetat med; Three Faiths Forum i London, den franska organisationen CIEUX, det interreligiösa centret i Leicester, och Faith House Manhattan i New York och Dialog piloterne i Norge.

Under åren har Tillsammans för Sverige samarbetat fått stöd och bidrag av många, bland annat; Svenska kyrkan, Sensus, Arvsfonden, MUCF, Nordiska ministerrådet, Open Society Foundation, Hedlunds stiftelse, Gålö Stiftelsen, Gertrud och Ingvar Philipssons stiftelse, Lunds Missionssällskap, Oscar Hirsch stiftelse, Stockholms stad, Rights Now, Ung och aktiv i Europa.