Fryshuset Göteborg

Fryshuset Göteborg

Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen! Vi skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. På denna grund bedriver vi ett 50-tal olika verksamheter inom områdena; passionerade intressen, sociala perspektiv, utbildning och arbetsmarknad samt skola.

Fryshuset är en ideell organisation, för och med unga. Vi finns idag med egna verksamheter i Stockholm, Göteborg och Malmö och är representerat över hela landet via Fryshusandan, vårt nätverk av ungdomsorganisationer.

 

Finansiering

Fryshusets verksamheter finansieras idag genom bidrag från stiftelser och fonder, skolpeng, försäljning av tjänster. Vi får även bidrag från Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad samt från generösa företag och engagerade privatpersoner.


Stöd Fryshuset i Göteborg med en gåva till plusgiro: 90 02 76-7 bankgiro: 900-2767. Märk gåvan Göteborg!

 

Fryshuset Göteborg

Fryshuset etablerades i Göteborg 2005 och bedriver idag flera betydande verksamheter inom sociala perspektiv och arbetsmarknad & utbildning. Början av 2013 flyttade Fryshuset Göteborg in i nya lokaler i Kviberg vilket skapar möjligheter att vidareutveckla befintliga verksamheter men också att tillsammans med unga utveckla fler aktiviteter och verksamheter inom passionerad fritid.

Vill du komma i kontakt med Fryshuset i Kviberg maila gärna vår platschef Katrin Hakopian på katrin.hakopian@fryshuset.se

 
Läs mer om vilka verksamheter som bedrivs i Göteborg >> 

 

Besöksadress:
Nedre Kaserngården 5,
415 28 Göteborg

Postadress:
Nedre Kaserngården 5, 415 28 Göteborg
Telefon: 08-691 76 00
E-post: info@fryshuset.se