image

Ditt besök

Här hittar du praktiskt information samt svar på de vanligaste frågorna om evenemang och konserter på Fryshuset.

Hitta till Fryshuset

Fryshusets lokaler finns på Mårtensdalsgatan 6 i Stockholm. Under respektive event ser i vilken lokal konserten spelas. Glöm inte att i god tid kontrollera resvägen till eventet och hur lång tid resan. Fryshuset har inga egna parkeringsplatser och vi rekommenderar våra gäster att åka med kommunala färdmedel:
Tvärbanans station Mårtensdal
Buss 74 hållplats Mårtensdal
Tunnelbana hållplats Gullmarsplan – gå ca 800 meter till Fryshuset.

Karta med väg till Fryshuset i Hammarby Sjöstad

Insläpp

Insläpp är oftast 18:30 på konserter i Arenan & Klubben om inget annat anges, se respektive konsert under kalendarium. Det är svårt att säga en exakt vilken tid en konsert slutar och detta kan variera från gång till gång. Man får som tidigast börja köa 07:00 samma dag som konserten sker och Fryshuset håller inte i någon typ av kösystem. Om detta sker av deltagare i kön, så är det inget som vi har ansvar för eller uppmuntrar! Vi rekommenderar samtliga att följa detta, då det gärna skapar osämja och ledsna konsertbesökare om det helt plötsligt dyker upp 100 personer framför dem i kön en timme innan dörrar. Tänk på era medmänniskor, behandla andra som du själv vill bli behandlad.

Vid samtliga konserter kommer visitering att ske innan ni kommer in. Man får inte ta med sig mat, dryck, flaskor, vassa föremål m.m. in i våra lokaler.

Rådande väskförbud

Med anledning av myndighetsbeslut om väskförbud på allmänna sammankomster, inklusive konserter och evenemang, råder förbud för alla typer av väskor och handväskor.

Inga typer av väskor kommer att tillåtas på evenemanget, plånbok är tillåtet men inga väskor eller väskliknande föremål som du kan bära något i. Undantag kan ges på grund av medicinska skäl, medtag då läkarintyg och väskan i fråga kommer oavsett att kontrolleras.

På Fryshuset kommer du inte att ha möjlighet att lämna in din väska. Lämna den därför hemma innan du tar dig till Fryshuset.

Välkommen!

Garderob

Garderob finns i Klubben foajén & vid stora arenakonserter även inne i Arenan. Det kostar 40:- att hänga in sin jacka. Vi tar inga kontanter, enbart kort.

Med tanke på brandsäkerheten ska alla hänga av sig jackan vid besök i Klubben.

Systemkamera

Ljud- och bildinspelningsutrustning får inte medföras in i arenan. Det gäller systemkameror eller liknande kamera med objektiv. Mobiltelefoner är tillåtna. Arenans värdar har alltid rätt att neka besökare entré om de bär utrustning som anses otillåten. Denna utrustning kan då lämnas in i effektförvaringen i arenan eller Klubben.

Varför 13-årsgräns?

Åldersgränser har införts av flera arrangörer efter 2005 då Socialstyrelsen skärpte riktvärdena för höga ljudnivåer vid evenemang som är öppna för barn. I Socialstyrelsens allmänna råd står att det bör vara lägre ljudnivåer där barn under 13 år har tillträde. Detta eftersom barn är mer känsliga än vuxna vad gäller hörselskador. Socialstyrelsen har alltså inte infört en generell 13-årsgräns på konserter. Förutom att införa 13-årsgräns kan arrangören välja att sänka ljudnivån så att alla som vill kan besöka arrangemanget. Vissa verksamhetsutövare har kommit överens med tillsynsmyndigheten (kommunen) om att barn får vistas inom vissa markerade områden där ljudnivån inte är lika hög.

Det är arrangörernas skyldighet att inte tillåta barn på arrangemang där ljudnivån kommer att vara för hög. Om en verksamhetsutövare vill att barn under 13 år ska kunna besöka ett arrangemang måste denne anpassa ljudnivån efter det.

Varför kan inte jag som förälder ta ansvar för mitt barns hörsel när vi går på konsert?

Många undrar varför man som förälder inte själv får ta ansvar för sitt barns hörsel på en konsert, till exempel genom att sätta på barnet hörselskydd. Avsikten med Socialstyrelsens allmänna råd är att skydda hörseln hos alla barn – oavsett om de har föräldrar som är medvetna om hur man skyddar sig mot höga ljud eller inte. Det är arrangörens ansvar att ljudmiljön och ljudnivåerna inte skadar besökarens hörsel. Detta ansvar ligger enligt lagstiftningen inte på kunden eller besökaren. Enligt lag (miljöbalken) är det därför inte möjligt för en arrangör att lägga över ansvaret på besökaren.

Varför är det olika riktvärden för barn och vuxna?

Barn betraktas som en särskild riskgrupp vad gäller hörselskador. Barn har inte heller lika stor kunskap som vuxna om hur buller kan påverka dem. Det gör att deras beteende och bristande skyddsinstinkter blir en risk i sig. Dessutom väljer barn inte alltid sin miljö själva, vilket innebär att de kanske vistas i miljöer utan att veta om att de kommer att exponeras för höga ljudnivåer.

Tillgänglighet

De flesta arrangörerna säljer biljetter för rullstol. Personalen på plats hjälper er tillrätta. Om det inte finns sådana biljetter till försäljning, kontakta ansvarig arrangör.

Boende i närheten:

Unity Hammarby Sjöstad
Park inn Motel L